AKADEMIE KRANIOSAKRÁLNÍ BIODYNAMIKY

základní výcviky a postgraduální vzdělávání s předními světovými osobnostmi

Přehled seminářů

Trauma a paměť – jak mozek a tělo hledají žijící minulost

Peter A Levine, PhD

29. května a 5. června 2020

Unikátní dvoudílný on-line seminář z oblasti léčení traumatu a tělesného prožívání povede Peter A. Levine, PhD – zakladatel metody Somatic Experiencing®, autor legendární knihy Probouzení tygra. Význam odlišné povahy různých druhů paměti jsou v současné době v těžišti Levinova zájmu. Pokud vás zajímá, jak souvisí příčiny a následky traumatu, jak nás při tom paměťové systémy ovlivňují, připojte se. Čeká vás poutavý teoretický výklad, kombinovaný s cvičením, zaměřeným na tělo. Somatic Experiencing® poskytuje účinné nástroje, které pomáhají stejně dobře profesionálům, jako i široké veřejnosti.

Unikátní dvoudílný on-line seminář z oblasti léčení traumatu a tělesného prožívání povede Peter A. Levine, PhD – zakladatel metody Somatic Experiencing®, autor legendární knihy Probouzení tygra. Význam odlišné povahy různých druhů paměti jsou v současné době v těžišti Levinova zájmu. Pokud vás zajímá, jak souvisí příčiny a následky traumatu, jak nás při tom paměťové systémy ovlivňují, připojte se. Čeká vás poutavý teoretický výklad, kombinovaný s cvičením, zaměřeným na tělo. Somatic Experiencing® poskytuje účinné nástroje, které pomáhají stejně dobře profesionálům, jako i široké veřejnosti. Součástí semináře bude kvalitní simultánní překlad do češtiny a také účastníci, kteří nemluví anglicky, budou tlumočeni.

Biodynamická aktivace imunity – online

Etienne Peirsman

čtvrtek 5. listopadu 2020, 17:30 – 21:30

Základní biodynamická lekce pro aktivaci imunity je úvodem k originálnímu nekonvenčnímu přístupu Etienna Peirsmana pro práci s imunitní soustavou. V čtyřhodinovém online semináři vám představí způsob, jímž lze pomocí kraniosakrální biodynamiky oslovit kmenové buňky a přímo aktivovat imunitu. Vysvětlí proč nestačí pouhé nastavení mysli a co je třeba použít, chceme-li s imunitní soustavou navázat kontakt.

Základní biodynamická lekce pro aktivaci imunity je úvodem k originálnímu nekonvenčnímu přístupu Etienna Peirsmana pro práci s imunitní soustavou. V čtyřhodinovém online semináři vám představí způsob, jímž lze pomocí kraniosakrální biodynamiky oslovit kmenové buňky a přímo aktivovat imunitu. Vysvětlí proč nestačí pouhé nastavení mysli a co je třeba použít, chceme-li s imunitní soustavou navázat kontakt.

Pronikání do plné kapacity srdce

Franklyn Sills a Cherionna Menzam-Sills

neděle 22. listopadu 2020, 14:00 – 18:00

Pokročilý online seminář kraniosakrální biodynamiky se věnuje probouzení srdce a jeho klíčovému významu pro kraniosakrální biodynamickou praxi. Nahlédnete do významné oblasti celoživotního díla nejvýznamnějších průkopníků na poli kraniosakrální biodynamiky. Seminář povedou Franklyn a Cherionna osobně a bude tlumočen do češtiny. Poznáte způsob jejich práce včetně praktických meditací, které připravují systém praktikanta a probouzejí plnou kapacitu jeho srdce. Čeká vás poutavý výklad, ukázka práce s partnerem, praktický percepční průzkum s partnerem a sdílení v menších skupinách i v závěrečném kruhu.

Pokročilý online seminář kraniosakrální biodynamiky se věnuje probouzení srdce a jeho klíčovému významu pro kraniosakrální biodynamickou praxi. Nahlédnete do významné oblasti celoživotního díla nejvýznamnějších průkopníků na poli kraniosakrální biodynamiky. Seminář povedou Franklyn a Cherionna osobně a bude tlumočen do češtiny. Poznáte způsob jejich práce včetně praktických meditací, které připravují systém praktikanta a probouzejí plnou kapacitu jeho srdce. Čeká vás poutavý výklad, ukázka práce s partnerem, praktický percepční průzkum s partnerem a sdílení v menších skupinách i v závěrečném kruhu.

Poklad uvnitř placenty

Etienne Peirsman

čtvrtek 3. prosince 2020, 18:00 – 21:00

Online lekce kraniosakrální biodynamiky věnovaná prvním okamžikům po narození, oddělení se od těla matky a zvláštní roli placenty, významné a mylně opomíjené při vstupování do vnějšího světa. Seminář, nás uvede nás do Etiennovy celoživotní vášně, úžasné práce s dětmi. Výklad se věnuje jedné etapě vývoje lidské bytosti. Objasňuje původní jednotu dítěte a placenty v okamžiku po narození. Popisuje všechny procesy, mezi placentou a dítětem, které musí proběhnout, nežli se od sebe přirozeně oddělí. Etienne měl možnost porovnat způsob jímž se rodí děti přírodních indiánských kultur s běžnou západní porodní praxí, což ho nutí přemýšlet o paralelách mezi naším celoživotním pocitem neúplnosti-nenaplnění a způsobem, jímž jsme přiváděni na svět.

Online lekce kraniosakrální biodynamiky věnovaná prvním okamžikům po narození, oddělení se od těla matky a zvláštní roli placenty, významné a mylně opomíjené při vstupování do vnějšího světa. Seminář, nás uvede nás do Etiennovy celoživotní vášně, úžasné práce s dětmi. Výklad se věnuje jedné etapě vývoje lidské bytosti. Objasňuje původní jednotu dítěte a placenty v okamžiku po narození. Popisuje všechny procesy, mezi placentou a dítětem, které musí proběhnout, nežli se od sebe přirozeně oddělí. Etienne měl možnost porovnat způsob jímž se rodí děti přírodních indiánských kultur s běžnou západní porodní praxí, což ho nutí přemýšlet o paralelách mezi naším celoživotním pocitem neúplnosti-nenaplnění a způsobem, jímž jsme přiváděni na svět.

Formative Embodiment – stvoření osobnosti

Jim Feil

pondělí 8. února 2021, 17:30 – 21:30

Online seminář pro všechny, které zajímá, proč se jejich život ubírá právě tam, kam se ubírá. Úchvatná dílna odhaluje životní osud jako důsledek našeho vývoje v raných fázích embrya. Přináší pochopení, že charakter a osobnost, které nás po celý život určují, mají svůj původ v raném tělesném utváření, k němuž dochází ještě před narozením. Uvidíme, jak pozoruhodně jsou svázané podoba těla a jeho stavba s povahou a charakterem.

Online seminář pro všechny, které zajímá, proč se jejich život ubírá právě tam, kam se ubírá. Úchvatná dílna odhaluje životní osud jako důsledek našeho vývoje v raných fázích embrya. Přináší pochopení, že charakter a osobnost, které nás po celý život určují, mají svůj původ v raném tělesném utváření, k němuž dochází ještě před narozením. Uvidíme, jak pozoruhodně jsou svázané podoba těla a jeho stavba s povahou a charakterem.

Mířit ke zdraví – biodynamický pohled

Bhadrena Tschumi a Kavi Alessandro Gemin

sobota 27. února 2021, 14:00 – 18:00

Online seminář s hlubokým poselstvím pro všechny, kdo jsou připraveni nahlédnout za hranice běžné představy o zdraví. Bhadrena Tschumi a Kavi Gemin – průkopníci na poli kraniosakrální biodynamiky a světově uznávaní učitelé přinášejí nové podněty k úvahám o základní schopnosti lidského organismu obnovovat sebe sama, odolávat a dynamicky se proměňovat, aby se udržel co nejlépe naživu.

Online seminář s hlubokým poselstvím pro všechny, kdo jsou připraveni nahlédnout za hranice běžné představy o zdraví. Bhadrena Tschumi a Kavi Gemin – průkopníci na poli kraniosakrální biodynamiky a světově uznávaní učitelé přinášejí nové podněty k úvahám o základní schopnosti lidského organismu obnovovat sebe sama, odolávat a dynamicky se proměňovat, aby se udržel co nejlépe naživu.

Prameny zdraví pro náročná období

Bhadrena Tschumi

víkend 27. – 28. března 2021, 18:00 – 20:30

Online seminář pokročilé kraniosakrální biodynamiky pod virtuózním vedením průkopnice v tomto oboru Bhadreny Tschumi, jejíž výuka přináší informace zásadní zejména pro současné extrémně zatěžující životní podmínky a především poskytuje praktický zážitek svědčící o obrovských možnostech, které má kraniosakrální biodynamika při podpoře lidského zdraví.

Online seminář pokročilé kraniosakrální biodynamiky pod virtuózním vedením průkopnice v tomto oboru Bhadreny Tschumi, jejíž výuka přináší informace zásadní zejména pro současné extrémně zatěžující životní podmínky a především poskytuje praktický zážitek svědčící o obrovských možnostech, které má kraniosakrální biodynamika při podpoře lidského zdraví.

Život touží dýchat

Kavi Gemin

víkend 17. – 18. dubna 2021, 18:00 – 20:30

Online seminář pokročilé kraniosakrální biodynamiky, věnovaný funkci dýchání, podpoře vitality a pohyblivosti plic, objasňění vztahu mezi plicním dýcháním a primární respirací. Kavi Gemin, jeden z předních světových učitelů povede dva večery poutavého výkladu spojeného s praktickým cvičením určené praktikantům a pokročilým studentům.

Online seminář pokročilé kraniosakrální biodynamiky, věnovaný funkci dýchání, podpoře vitality a pohyblivosti plic, objasňění vztahu mezi plicním dýcháním a primární respirací. Kavi Gemin, jeden z předních světových učitelů povede dva večery poutavého výkladu spojeného s praktickým cvičením určené praktikantům a pokročilým studentům.

Promlouvání k srdci

Etienne Peirsman

čtvrtek 13. května 2021, 18:30 – 21:30

Online lekce kraniosakrální biodynamiky věnovaná fascinujícím schopnostem srdce a osrdečníku. Etienne Peirsman nám odhalí základní povahu těchto orgánů, které díky své schopnosti navazovat energetické spojení dovolují prožívat lásku. Mají nevídanou schopnost propojovat. Ve vnitřním světě skrze tekutiny komunikují se všemi buňkami a tkáněmi, ve vnějším světě stále udržují spojení se vším a se všemi. Budeme mít možnost pochopit, jakým způsobem se vyvíjí schopnost lásky a jak srdce reaguje na zkušenosti jimiž během života prochází. Budeme praktikovat přímé promlouvání k buňkám a tkáním a díky tomu měnit funkčnost perikardu, srdce.

Online lekce kraniosakrální biodynamiky věnovaná fascinujícím schopnostem srdce a osrdečníku. Etienne Peirsman nám odhalí základní povahu těchto orgánů, které díky své schopnosti navazovat energetické spojení dovolují prožívat lásku. Mají nevídanou schopnost propojovat. Ve vnitřním světě skrze tekutiny komunikují se všemi buňkami a tkáněmi, ve vnějším světě stále udržují spojení se vším a se všemi. Budeme mít možnost pochopit, jakým způsobem se vyvíjí schopnost lásky a jak srdce reaguje na zkušenosti jimiž během života prochází. Budeme praktikovat přímé promlouvání k buňkám a tkáním a díky tomu měnit funkčnost perikardu, srdce.

Ztělesňující utváření – život stvořený vyprávěním

Jim Feil

pondělí 6. září 2021, 18:00 – 21:00

Online seminář pro všechny, které zajímá, jakou roli mohou sehrát příběhy a jejich vyprávění, při utváření života, který stojí za to žít. Nezvyklý a poutavý pohled na způsob, jímž vyprávíme a nasloucháme příběhům a na to jak se příběhy odehrávají i v tělesné formě a v řeči těla. Metoda Formative Embodiment (ztělesňující utváření) poskytuje jedinečné možnosti objevit nové brány, které nám naše příběhy otevírají. Brány ke kterým bychom jinak neměli přístup, a jejichž existence by nás sama od sebe ani nenapadla. Je to metoda vybudovaná na aplikaci teorie konstitučních typů a detailní všímavosti k tělesným projevům a gestům. Aplikace této metody prostřednictvím vyprávění a poslechu příběhu je nástroj, který můžeme osobně i profesionálně široce využívat po celý život.

Online seminář pro všechny, které zajímá, jakou roli mohou sehrát příběhy a jejich vyprávění, při utváření života, který stojí za to žít. Nezvyklý a poutavý pohled na způsob, jímž vyprávíme a nasloucháme příběhům a na to jak se příběhy odehrávají i v tělesné formě a v řeči těla. Metoda Formative Embodiment (ztělesňující utváření) poskytuje jedinečné možnosti objevit nové brány, které nám naše příběhy otevírají. Brány ke kterým bychom jinak neměli přístup, a jejichž existence by nás sama od sebe ani nenapadla. Je to metoda vybudovaná na aplikaci teorie konstitučních typů a detailní všímavosti k tělesným projevům a gestům. Aplikace této metody prostřednictvím vyprávění a poslechu příběhu je nástroj, který můžeme osobně i profesionálně široce využívat po celý život.

Hýčkání dětských křídýlek

Etienne Peirsman

čtvrtek 14. října 2021, 18:30 – 21:30

Online přednáška kraniosakrální biodynamiky věnovaná úžasným přínosům dětského prožívání pro vedení okouzlujícího života v každém věku plného nadpřirozena, tajemství, dobrodružství a životní naplněnosti. Etienne Peirsman představí unikátní poznatky z mnoha desítek let terapeutické práce s dospělými klienty a své pověstné práce s dětmi a miminky. Přibližuje jednotlivé okamžiky dospívání, ve kterých začíná přistřihávání křídel dětského vnímání okolím, které o tyto kvality již samo přišlo. Seznamuje s důsledky, které se u nás či klientů mohou v průběhu let rozvinout a dovést nás až do terapeutické ordinace a ukazuje nám, jaké nástroje z pohledu biodynamiky máme, abychom u sebe, svých dětí a klientů léčivé kvality dětského prožívání obnovovali, hýčkali a pěstovali.

Online přednáška kraniosakrální biodynamiky věnovaná úžasným přínosům dětského prožívání pro vedení okouzlujícího života v každém věku plného nadpřirozena, tajemství, dobrodružství a životní naplněnosti. Etienne Peirsman představí unikátní poznatky z mnoha desítek let terapeutické práce s dospělými klienty a své pověstné práce s dětmi a miminky. Přibližuje jednotlivé okamžiky dospívání, ve kterých začíná přistřihávání křídel dětského vnímání okolím, které o tyto kvality již samo přišlo. Seznamuje s důsledky, které se u nás či klientů mohou v průběhu let rozvinout a dovést nás až do terapeutické ordinace a ukazuje nám, jaké nástroje z pohledu biodynamiky máme, abychom u sebe, svých dětí a klientů léčivé kvality dětského prožívání obnovovali, hýčkali a pěstovali.

Extrémní léčení

Etienne Peirsman

čtvrtek 11. listopadu 2021, 18:30 – 21:30

Online přednáška kraniosakrální biodynamiky věnovaná extrémním případům život ohrožujících nemocí, překvapivých změn k lepšímu a zázračnému uzdravení s podporou kraniosakrálního způsobu léčení. Dozvíme se o nezměrných možnostech práce z prostoru “bez mysli”, úchvatného stavu který nám otevírá další a další možnosti s tím, jak ho opakovaně zažívame a pronikáme do jeho větších a větších hlubin. Poznáme že zásadním nástrojem extrémního léčení je extrémní přijetí, ze kterého jsme schopni zcela vyrovnaně a přímo hovořit sami k sobě, svému tělu i obtížím samotným jazykem, kterému rozumí a jsou otevřeny mu naslouchat.

Online přednáška kraniosakrální biodynamiky věnovaná extrémním případům život ohrožujících nemocí, překvapivých změn k lepšímu a zázračnému uzdravení s podporou kraniosakrálního způsobu léčení. Dozvíme se o nezměrných možnostech práce z prostoru “bez mysli”, úchvatného stavu který nám otevírá další a další možnosti s tím, jak ho opakovaně zažívame a pronikáme do jeho větších a větších hlubin. Poznáme že zásadním nástrojem extrémního léčení je extrémní přijetí, ze kterého jsme schopni zcela vyrovnaně a přímo hovořit sami k sobě, svému tělu i obtížím samotným jazykem, kterému rozumí a jsou otevřeny mu naslouchat.

Imunita – Tajemství v poli vědění

Etienne Peirsman

21. – 24. dubna 2022

Funkce a dynamika imunitního systému z pohledu kraniosakrální biodynamiky. Uchvacující seminář přináší obsáhlý pohled na imunitní systém ovládaný brzlíkem a řadou orgánů, jako je slezina, játra a celá lymfatická soustava. Poznáte ojedinělý nekonvenční přístup, jímž lze vyčistit a revitalizovat tyto systémy a znásobit moc imunity. Přístup, který vám dovolí průběžně opravovat a nahrazovat tkáně, a posouvá tělo k vrcholu zdraví.

Funkce a dynamika imunitního systému z pohledu kraniosakrální biodynamiky. Uchvacující seminář přináší obsáhlý pohled na imunitní systém ovládaný brzlíkem a řadou orgánů, jako je slezina, játra a celá lymfatická soustava. Poznáte ojedinělý nekonvenční přístup, jímž lze vyčistit a revitalizovat tyto systémy a znásobit moc imunity. Přístup, který vám dovolí průběžně opravovat a nahrazovat tkáně, a posouvá tělo k vrcholu zdraví.

Na hranici zrození

Etienne Peirsman

28. dubna – 1. května 2022

Intenzivní seminář věnovaný fascinující biodynamické práci s dětmi. Unikátní přístup Etienna Peirsmana se nepodobá ničemu, s čím jste se dosud na poli kraniosakrální biodynamiky setkávali. Již pouhé sledování Etienna při této práci ve vás zanechá hlubokou stopu, obraz fyzické i duševní harmonie, která buduje nový prožitek zrození.

Intenzivní seminář věnovaný fascinující biodynamické práci s dětmi. Unikátní přístup Etienna Peirsmana se nepodobá ničemu, s čím jste se dosud na poli kraniosakrální biodynamiky setkávali. Již pouhé sledování Etienna při této práci ve vás zanechá hlubokou stopu, obraz fyzické i duševní harmonie, která buduje nový prožitek zrození.

Měnit svět uvnitř mozku

Etienne Peirsman

úterý 9. srpna 2022, 18:30 – 21:30

Online lekce kraniosakrální biodynamiky věnovaná přímé práci s mozkem. Poznáme úžasnou schopnost člověka proměnit svůj vnitřní i vnější svět, když skrze vnímání mozkových jáder pomáhá uvolnit statickou energii vázanou v systemických mozkových vzorcích.

Online lekce kraniosakrální biodynamiky věnovaná přímé práci s mozkem. Poznáme úžasnou schopnost člověka proměnit svůj vnitřní i vnější svět, když skrze vnímání mozkových jáder pomáhá uvolnit statickou energii vázanou v systemických mozkových vzorcích.

Profesionální výcvik v biodynamické kraniosakrální terapii

úvodní seminář

Bhadrena Tschumi a Kavi Alessandro Gemin

10. – 11. září 2022

Úvodní seminář pro 3 letý základní profesionální výcvik, který pořádáme ve spolupráci s International Institute for Craniosacral Balancing® ICSB. Absolvováním výcviku získáváte mezinárodně platný certifikát BCST, Biodynamic Craniosacral Practitioner.

Úvodní seminář pro 3 letý základní profesionální výcvik, který pořádáme ve spolupráci s International Institute for Craniosacral Balancing® ICSB. Absolvováním výcviku získáváte mezinárodně platný certifikát BCST, Biodynamic Craniosacral Practitioner.

Poplašné systémy a hromosvody traumatu

Etienne Peirsman

29. září – 2. října 2022

Fascinující obraz nervové soustavy ponořené v tekutinách, po jejíchž větvích putují elektrické impulzy, bude základem pro seminář kraniosakrální biodynamiky, který představí novou možnost, jak sledovat náboj traumatu, uzamčený přímo v těle a bránící nám plně žít. Originální přístup Etiena Peirsmana dovoluje porozumět systémům, jež mozek používá, aby ochránil náš organismus vůči vnějšímu světu. Poprvé se v něm ponoříme do jader samotného mozku a pochopíme to, co se v nich odehrává.

Fascinující obraz nervové soustavy ponořené v tekutinách, po jejíchž větvích putují elektrické impulzy, bude základem pro seminář kraniosakrální biodynamiky, který představí novou možnost, jak sledovat náboj traumatu, uzamčený přímo v těle a bránící nám plně žít. Originální přístup Etiena Peirsmana dovoluje porozumět systémům, jež mozek používá, aby ochránil náš organismus vůči vnějšímu světu. Poprvé se v něm ponoříme do jader samotného mozku a pochopíme to, co se v nich odehrává.

Mozek – kraniosakrální biodynamika nervových tkání

Etienne Peirsman

6 – 9. října 2022

Unikátní praktický seminář kraniosakrální biodynamiky, ve kterém získáte speciální dovednosti pro přímou práci s mozkovou hmotou. Etienne Peirsman, jehož práce vyvolala ve světě i u nás obrovský ohlas, přináší tento seminář jako cvičení nejvyšší neutrality a uvědomění, díky nimž budeme schopni prožívat mozkovou hmotu, rozlišovat její různé struktury a obnovovat spojení a komunikaci mezi jednotlivými částmi a centry mozku na křižovatkách, kde se protínají nervové dráhy.

Unikátní praktický seminář kraniosakrální biodynamiky, ve kterém získáte speciální dovednosti pro přímou práci s mozkovou hmotou. Etienne Peirsman, jehož práce vyvolala ve světě i u nás obrovský ohlas, přináší tento seminář jako cvičení nejvyšší neutrality a uvědomění, díky nimž budeme schopni prožívat mozkovou hmotu, rozlišovat její různé struktury a obnovovat spojení a komunikaci mezi jednotlivými částmi a centry mozku na křižovatkách, kde se protínají nervové dráhy.

Trager® přístup – profesionální výcvik

Dante Marchini

11. – 16. října 2022

Zahájení dvouletého profesionálního výcviku. Tato metoda překvapuje svými účinky bez snahy o rovnání či napravování. Klientovi místo toho zprostředkovává příjemné pocity pohybu bez námahy a rozvíjí jeho vnímání sebe sama. To v zápětí aktivuje schopnost těla zbavovat se bloků a napětí, uvolňovat se obnovovat rovnováhu. Trager sahá hluboko do tkání bez použití tlaku. Podporuje myšlenku, že to nejdůležitější je pocitová zkušenost klienta. Jak klient zapojuje své pocitové zkušenosti (že je lehčí, víc uzemněný, svobodnější), pak je možná skutečná změna ve vzorci zadržovaného napětí. Klient může prožít zkušenost rozpuštění vzorce napětí skrze houpání, prodlužování a citlivě domlouvané zkoumání, které terapeut provádí. Absolvováním výcviku získáváte mezinárodně platný certifikát.

Zahájení dvouletého profesionálního výcviku. Tato metoda překvapuje svými účinky bez snahy o rovnání či napravování. Klientovi místo toho zprostředkovává příjemné pocity pohybu bez námahy a rozvíjí jeho vnímání sebe sama. To v zápětí aktivuje schopnost těla zbavovat se bloků a napětí, uvolňovat se obnovovat rovnováhu. Trager sahá hluboko do tkání bez použití tlaku. Podporuje myšlenku, že to nejdůležitější je pocitová zkušenost klienta. Jak klient zapojuje své pocitové zkušenosti (že je lehčí, víc uzemněný, svobodnější), pak je možná skutečná změna ve vzorci zadržovaného napětí. Klient může prožít zkušenost rozpuštění vzorce napětí skrze houpání, prodlužování a citlivě domlouvané zkoumání, které terapeut provádí. Absolvováním výcviku získáváte mezinárodně platný certifikát.

Srdce, orgán spojení a lásky – kraniosakrální biodynamika

Etienne Peirsman

čtvrtek 24. listopadu, 18:30 – 21:30

Online lekce kraniosakrální biodynamiky, která ukáže, jak schopnost milovat souvisí s fyzickou povahou srdce, s jeho funkcí i s traumaty jimiž jsme prošli. Porozumíme roli osrdečníku – ochránce srdce, který rozhoduje o tom, kolik lásky se do srdce dostane. Etienne Peirsman vás svým poutavým výkladem zavede do tématu praktického čtyřdenního semináře Promlouvání k srdci, který chystáme v Praze v dubnu 2023.

Online lekce kraniosakrální biodynamiky, která ukáže, jak schopnost milovat souvisí s fyzickou povahou srdce, s jeho funkcí i s traumaty jimiž jsme prošli. Porozumíme roli osrdečníku – ochránce srdce, který rozhoduje o tom, kolik lásky se do srdce dostane. Etienne Peirsman vás svým poutavým výkladem zavede do tématu praktického čtyřdenního semináře Promlouvání k srdci, který chystáme v Praze v dubnu 2023.

Uzdravit spojení se světem – kraniosakrální biodynamika úst a uší

Etienne Peirsman

úterý 7. února, 18:30 – 21:30

Online lekce kraniosakrální biodynamiky nám otevře nezvyklý pohled na oblast, která zprostředkuje nebo také brání přímému propojení organismu se světem. Etienne Peirsman v ní odhalí nový uchvacující pohled na ústrojí naslouchání a vyjadřování. Budete překvapeni, jaký dosah může mít stav této oblasti na kvalitu života, na jeho smysl a na naše zdraví.

Online lekce kraniosakrální biodynamiky nám otevře nezvyklý pohled na oblast, která zprostředkuje nebo také brání přímému propojení organismu se světem. Etienne Peirsman v ní odhalí nový uchvacující pohled na ústrojí naslouchání a vyjadřování. Budete překvapeni, jaký dosah může mít stav této oblasti na kvalitu života, na jeho smysl a na naše zdraví.

Promlouvání k srdci

Etienne Peirsman

20 – 23. dubna 2023

Intenzivní seminář kraniosakrální biodynamiky věnovaný fascinujícím schopnostem srdce a osrdečníku. Etienne Peirsman nám odhalí základní povahu těchto orgánů, které díky své schopnosti navazovat energetické spojení dovolují prožívat lásku. Mají nevídanou schopnost propojovat. Ve vnitřním světě skrze tekutiny komunikují se všemi buňkami a tkáněmi, ve vnějším světě stále udržují spojení se vším a se všemi. Budeme mít možnost pochopit, jakým způsobem se vyvíjí schopnost lásky a jak srdce reaguje na zkušenosti jimiž během života prochází. Budeme praktikovat přímé promlouvání k buňkám a tkáním a díky tomu měnit funkčnost perikardu, srdce.

Intenzivní seminář kraniosakrální biodynamiky věnovaný fascinujícím schopnostem srdce a osrdečníku. Etienne Peirsman nám odhalí základní povahu těchto orgánů, které díky své schopnosti navazovat energetické spojení dovolují prožívat lásku. Mají nevídanou schopnost propojovat. Ve vnitřním světě skrze tekutiny komunikují se všemi buňkami a tkáněmi, ve vnějším světě stále udržují spojení se vším a se všemi. Budeme mít možnost pochopit, jakým způsobem se vyvíjí schopnost lásky a jak srdce reaguje na zkušenosti jimiž během života prochází. Budeme praktikovat přímé promlouvání k buňkám a tkáním a díky tomu měnit funkčnost perikardu, srdce.

Jemné soukolí vyjadřování a sluchu

Etienne Peirsman

27. – 30. dubna 2023

Obličejová část krania se vyvíjí jako neobyčejně jemné a křehké ústrojí, které slouží jako přímý kanál mezi vnějším a vnitřním světem organismu. Unikátní praktický seminář nám dovolí navázat přímý kontakt s neobyčejně citlivými strukturami v této oblasti, zbavit je napětí a zprůchodnit kanály, které ovládají vyjadřování i naslouchání. Etienne Peirsman věnuje tento seminář jemné a hluboké práci s čelistí, jazykem, strukturami krku a sluchového ústrojí. Tato práce vám pomůže osvobodit proud života mezi lidským organismem a prostředím v němž se nachází.

Obličejová část krania se vyvíjí jako neobyčejně jemné a křehké ústrojí, které slouží jako přímý kanál mezi vnějším a vnitřním světem organismu. Unikátní praktický seminář nám dovolí navázat přímý kontakt s neobyčejně citlivými strukturami v této oblasti, zbavit je napětí a zprůchodnit kanály, které ovládají vyjadřování i naslouchání. Etienne Peirsman věnuje tento seminář jemné a hluboké práci s čelistí, jazykem, strukturami krku a sluchového ústrojí. Tato práce vám pomůže osvobodit proud života mezi lidským organismem a prostředím v němž se nachází.

Již nyní plánujeme více

Chcete se dozvědět o tom, co se chystá? Nechejte nám níže svou adresu a my Vám jednou za čas pošleme zprávu, co je nového.