AKADEMIE KRANIOSAKRÁLNÍ BIODYNAMIKY

základní výcviky a postgraduální vzdělávání s předními světovými osobnostmi

Přehled seminářů

Trauma a paměť – jak mozek a tělo hledají žijící minulost

Peter A Levine, PhD

29. května a 5. června 2020

Unikátní dvoudílný on-line seminář z oblasti léčení traumatu a tělesného prožívání povede Peter A. Levine, PhD – zakladatel metody Somatic Experiencing®, autor legendární knihy Probouzení tygra. Význam odlišné povahy různých druhů paměti jsou v současné době v těžišti Levinova zájmu. Pokud vás zajímá, jak souvisí příčiny a následky traumatu, jak nás při tom paměťové systémy ovlivňují, připojte se. Čeká vás poutavý teoretický výklad, kombinovaný s cvičením, zaměřeným na tělo. Somatic Experiencing® poskytuje účinné nástroje, které pomáhají stejně dobře profesionálům, jako i široké veřejnosti.

Unikátní dvoudílný on-line seminář z oblasti léčení traumatu a tělesného prožívání povede Peter A. Levine, PhD – zakladatel metody Somatic Experiencing®, autor legendární knihy Probouzení tygra. Význam odlišné povahy různých druhů paměti jsou v současné době v těžišti Levinova zájmu. Pokud vás zajímá, jak souvisí příčiny a následky traumatu, jak nás při tom paměťové systémy ovlivňují, připojte se. Čeká vás poutavý teoretický výklad, kombinovaný s cvičením, zaměřeným na tělo. Somatic Experiencing® poskytuje účinné nástroje, které pomáhají stejně dobře profesionálům, jako i široké veřejnosti. Součástí semináře bude kvalitní simultánní překlad do češtiny a také účastníci, kteří nemluví anglicky, budou tlumočeni.

Biodynamická aktivace imunity – online

Etienne Peirsman

čtvrtek 5. listopadu, 17:30 – 21:30

Základní biodynamická lekce pro aktivaci imunity je úvodem k originálnímu nekonvenčnímu přístupu Etienna Peirsmana pro práci s imunitní soustavou. V čtyřhodinovém online semináři vám představí způsob, jímž lze pomocí kraniosakrální biodynamiky oslovit kmenové buňky a přímo aktivovat imunitu. Vysvětlí proč nestačí pouhé nastavení mysli a co je třeba použít, chceme-li s imunitní soustavou navázat kontakt.

Základní biodynamická lekce pro aktivaci imunity je úvodem k originálnímu nekonvenčnímu přístupu Etienna Peirsmana pro práci s imunitní soustavou. V čtyřhodinovém online semináři vám představí způsob, jímž lze pomocí kraniosakrální biodynamiky oslovit kmenové buňky a přímo aktivovat imunitu. Vysvětlí proč nestačí pouhé nastavení mysli a co je třeba použít, chceme-li s imunitní soustavou navázat kontakt.

Pronikání do plné kapacity srdce

Franklyn Sills a Cherionna Menzam-Sills

neděle 22. listopadu, 14:00 – 18:00

Pokročilý online seminář kraniosakrální biodynamiky se věnuje probouzení srdce a jeho klíčovému významu pro kraniosakrální biodynamickou praxi. Nahlédnete do významné oblasti celoživotního díla nejvýznamnějších průkopníků na poli kraniosakrální biodynamiky. Seminář povedou Franklyn a Cherionna osobně a bude tlumočen do češtiny. Poznáte způsob jejich práce včetně praktických meditací, které připravují systém praktikanta a probouzejí plnou kapacitu jeho srdce. Čeká vás poutavý výklad, ukázka práce s partnerem, praktický percepční průzkum s partnerem a sdílení v menších skupinách i v závěrečném kruhu.

Pokročilý online seminář kraniosakrální biodynamiky se věnuje probouzení srdce a jeho klíčovému významu pro kraniosakrální biodynamickou praxi. Nahlédnete do významné oblasti celoživotního díla nejvýznamnějších průkopníků na poli kraniosakrální biodynamiky. Seminář povedou Franklyn a Cherionna osobně a bude tlumočen do češtiny. Poznáte způsob jejich práce včetně praktických meditací, které připravují systém praktikanta a probouzejí plnou kapacitu jeho srdce. Čeká vás poutavý výklad, ukázka práce s partnerem, praktický percepční průzkum s partnerem a sdílení v menších skupinách i v závěrečném kruhu.

Poklad uvnitř placenty

Etienne Peirsman

čtvrtek 3. prosince, 18:00 – 21:00

Online lekce kraniosakrální biodynamiky věnovaná prvním okamžikům po narození, oddělení se od těla matky a zvláštní roli placenty, významné a mylně opomíjené při vstupování do vnějšího světa. Seminář, nás uvede nás do Etiennovy celoživotní vášně, úžasné práce s dětmi. Výklad se věnuje jedné etapě vývoje lidské bytosti. Objasňuje původní jednotu dítěte a placenty v okamžiku po narození. Popisuje všechny procesy, mezi placentou a dítětem, které musí proběhnout, nežli se od sebe přirozeně oddělí. Etienne měl možnost porovnat způsob jímž se rodí děti přírodních indiánských kultur s běžnou západní porodní praxí, což ho nutí přemýšlet o paralelách mezi naším celoživotním pocitem neúplnosti-nenaplnění a způsobem, jímž jsme přiváděni na svět.

Online lekce kraniosakrální biodynamiky věnovaná prvním okamžikům po narození, oddělení se od těla matky a zvláštní roli placenty, významné a mylně opomíjené při vstupování do vnějšího světa. Seminář, nás uvede nás do Etiennovy celoživotní vášně, úžasné práce s dětmi. Výklad se věnuje jedné etapě vývoje lidské bytosti. Objasňuje původní jednotu dítěte a placenty v okamžiku po narození. Popisuje všechny procesy, mezi placentou a dítětem, které musí proběhnout, nežli se od sebe přirozeně oddělí. Etienne měl možnost porovnat způsob jímž se rodí děti přírodních indiánských kultur s běžnou západní porodní praxí, což ho nutí přemýšlet o paralelách mezi naším celoživotním pocitem neúplnosti-nenaplnění a způsobem, jímž jsme přiváděni na svět.

Formative Embodiment – stvoření osobnosti

Jim Feil

pondělí 8. února, 17:30 – 21:30

Online seminář pro všechny, které zajímá, proč se jejich život ubírá právě tam, kam se ubírá. Úchvatná dílna odhaluje životní osud jako důsledek našeho vývoje v raných fázích embrya. Přináší pochopení, že charakter a osobnost, které nás po celý život určují, mají svůj původ v raném tělesném utváření, k němuž dochází ještě před narozením. Uvidíme, jak pozoruhodně jsou svázané podoba těla a jeho stavba s povahou a charakterem.

Online seminář pro všechny, které zajímá, proč se jejich život ubírá právě tam, kam se ubírá. Úchvatná dílna odhaluje životní osud jako důsledek našeho vývoje v raných fázích embrya. Přináší pochopení, že charakter a osobnost, které nás po celý život určují, mají svůj původ v raném tělesném utváření, k němuž dochází ještě před narozením. Uvidíme, jak pozoruhodně jsou svázané podoba těla a jeho stavba s povahou a charakterem.

Mířit ke zdraví – biodynamický pohled

Bhadrena Tschumi a Kavi Alessandro Gemin

sobota 27. února 14:00 – 18:00

Online seminář s hlubokým poselstvím pro všechny, kdo jsou připraveni nahlédnout za hranice běžné představy o zdraví. Bhadrena Tschumi a Kavi Gemin – průkopníci na poli kraniosakrální biodynamiky a světově uznávaní učitelé přinášejí nové podněty k úvahám o základní schopnosti lidského organismu obnovovat sebe sama, odolávat a dynamicky se proměňovat, aby se udržel co nejlépe naživu.

Online seminář s hlubokým poselstvím pro všechny, kdo jsou připraveni nahlédnout za hranice běžné představy o zdraví. Bhadrena Tschumi a Kavi Gemin – průkopníci na poli kraniosakrální biodynamiky a světově uznávaní učitelé přinášejí nové podněty k úvahám o základní schopnosti lidského organismu obnovovat sebe sama, odolávat a dynamicky se proměňovat, aby se udržel co nejlépe naživu.

Prameny zdraví pro náročná období

Bhadrena Tschumi

víkend 27. – 28. března, 18:00 – 20:30

Online seminář pokročilé kraniosakrální biodynamiky pod virtuózním vedením průkopnice v tomto oboru Bhadreny Tschumi, jejíž výuka přináší informace zásadní zejména pro současné extrémně zatěžující životní podmínky a především poskytuje praktický zážitek svědčící o obrovských možnostech, které má kraniosakrální biodynamika při podpoře lidského zdraví.

Online seminář pokročilé kraniosakrální biodynamiky pod virtuózním vedením průkopnice v tomto oboru Bhadreny Tschumi, jejíž výuka přináší informace zásadní zejména pro současné extrémně zatěžující životní podmínky a především poskytuje praktický zážitek svědčící o obrovských možnostech, které má kraniosakrální biodynamika při podpoře lidského zdraví.

Život touží dýchat

Kavi Gemin

víkend 17. – 18. dubna, 18:00 – 20:30

Online seminář pokročilé kraniosakrální biodynamiky, věnovaný funkci dýchání, podpoře vitality a pohyblivosti plic, objasňění vztahu mezi plicním dýcháním a primární respirací. Kavi Gemin, jeden z předních světových učitelů povede dva večery poutavého výkladu spojeného s praktickým cvičením určené praktikantům a pokročilým studentům.

Online seminář pokročilé kraniosakrální biodynamiky, věnovaný funkci dýchání, podpoře vitality a pohyblivosti plic, objasňění vztahu mezi plicním dýcháním a primární respirací. Kavi Gemin, jeden z předních světových učitelů povede dva večery poutavého výkladu spojeného s praktickým cvičením určené praktikantům a pokročilým studentům.

Promlouvání k srdci

Etienne Peirsman

čtvrtek 13. května, 18:30 – 21:30

Online lekce kraniosakrální biodynamiky věnovaná fascinujícím schopnostem srdce a osrdečníku. Etienne Peirsman nám odhalí základní povahu těchto orgánů, které díky své schopnosti navazovat energetické spojení dovolují prožívat lásku. Mají nevídanou schopnost propojovat. Ve vnitřním světě skrze tekutiny komunikují se všemi buňkami a tkáněmi, ve vnějším světě stále udržují spojení se vším a se všemi. Budeme mít možnost pochopit, jakým způsobem se vyvíjí schopnost lásky a jak srdce reaguje na zkušenosti jimiž během života prochází. Budeme praktikovat přímé promlouvání k buňkám a tkáním a díky tomu měnit funkčnost perikardu, srdce.

Online lekce kraniosakrální biodynamiky věnovaná fascinujícím schopnostem srdce a osrdečníku. Etienne Peirsman nám odhalí základní povahu těchto orgánů, které díky své schopnosti navazovat energetické spojení dovolují prožívat lásku. Mají nevídanou schopnost propojovat. Ve vnitřním světě skrze tekutiny komunikují se všemi buňkami a tkáněmi, ve vnějším světě stále udržují spojení se vším a se všemi. Budeme mít možnost pochopit, jakým způsobem se vyvíjí schopnost lásky a jak srdce reaguje na zkušenosti jimiž během života prochází. Budeme praktikovat přímé promlouvání k buňkám a tkáním a díky tomu měnit funkčnost perikardu, srdce.

Ztělesňující utváření – život stvořený vyprávěním

Jim Feil

pondělí 6. září, 18:00 – 21:00

Online seminář pro všechny, které zajímá, jakou roli mohou sehrát příběhy a jejich vyprávění, při utváření života, který stojí za to žít. Nezvyklý a poutavý pohled na způsob, jímž vyprávíme a nasloucháme příběhům a na to jak se příběhy odehrávají i v tělesné formě a v řeči těla. Metoda Formative Embodiment (ztělesňující utváření) poskytuje jedinečné možnosti objevit nové brány, které nám naše příběhy otevírají. Brány ke kterým bychom jinak neměli přístup, a jejichž existence by nás sama od sebe ani nenapadla. Je to metoda vybudovaná na aplikaci teorie konstitučních typů a detailní všímavosti k tělesným projevům a gestům. Aplikace této metody prostřednictvím vyprávění a poslechu příběhu je nástroj, který můžeme osobně i profesionálně široce využívat po celý život.

Online seminář pro všechny, které zajímá, jakou roli mohou sehrát příběhy a jejich vyprávění, při utváření života, který stojí za to žít. Nezvyklý a poutavý pohled na způsob, jímž vyprávíme a nasloucháme příběhům a na to jak se příběhy odehrávají i v tělesné formě a v řeči těla. Metoda Formative Embodiment (ztělesňující utváření) poskytuje jedinečné možnosti objevit nové brány, které nám naše příběhy otevírají. Brány ke kterým bychom jinak neměli přístup, a jejichž existence by nás sama od sebe ani nenapadla. Je to metoda vybudovaná na aplikaci teorie konstitučních typů a detailní všímavosti k tělesným projevům a gestům. Aplikace této metody prostřednictvím vyprávění a poslechu příběhu je nástroj, který můžeme osobně i profesionálně široce využívat po celý život.

Postgraduální výcvik Stillness in Motion

Bhadrena Tschumi a Kavi Alessandro Gemin

18. – 21. září 2021

Druhý ze tří pokročilých seminářů postgraduálního výcviku vyučuje praktické použití embryonálního vnímání během kraniosakrálních ošetření. Při sezeních pozorujeme pohyby a gesta embryonálního vývoje, které odpovídají za vytvoření těla. Jsme bdělými svědky, a skrze naše poznání, pozorování a naslouchající dotek podporujeme spojení klienta s universální láskou a s původní matricí.

Druhý ze tří pokročilých seminářů postgraduálního výcviku vyučuje praktické použití embryonálního vnímání během kraniosakrálních ošetření. Při sezeních pozorujeme pohyby a gesta embryonálního vývoje, které odpovídají za vytvoření těla. Jsme bdělými svědky, a skrze naše poznání, pozorování a naslouchající dotek podporujeme spojení klienta s universální láskou a s původní matricí.

Hýčkání dětských křídýlek

Etienne Peirsman

čtvrtek 14. října, 18:30 – 21:30

Online přednáška kraniosakrální biodynamiky věnovaná úžasným přínosům dětského prožívání pro vedení okouzlujícího života v každém věku plného nadpřirozena, tajemství, dobrodružství a životní naplněnosti. Etienne Peirsman představí unikátní poznatky z mnoha desítek let terapeutické práce s dospělými klienty a své pověstné práce s dětmi a miminky. Přibližuje jednotlivé okamžiky dospívání, ve kterých začíná přistřihávání křídel dětského vnímání okolím, které o tyto kvality již samo přišlo. Seznamuje s důsledky, které se u nás či klientů mohou v průběhu let rozvinout a dovést nás až do terapeutické ordinace a ukazuje nám, jaké nástroje z pohledu biodynamiky máme, abychom u sebe, svých dětí a klientů léčivé kvality dětského prožívání obnovovali, hýčkali a pěstovali.

Online přednáška kraniosakrální biodynamiky věnovaná úžasným přínosům dětského prožívání pro vedení okouzlujícího života v každém věku plného nadpřirozena, tajemství, dobrodružství a životní naplněnosti. Etienne Peirsman představí unikátní poznatky z mnoha desítek let terapeutické práce s dospělými klienty a své pověstné práce s dětmi a miminky. Přibližuje jednotlivé okamžiky dospívání, ve kterých začíná přistřihávání křídel dětského vnímání okolím, které o tyto kvality již samo přišlo. Seznamuje s důsledky, které se u nás či klientů mohou v průběhu let rozvinout a dovést nás až do terapeutické ordinace a ukazuje nám, jaké nástroje z pohledu biodynamiky máme, abychom u sebe, svých dětí a klientů léčivé kvality dětského prožívání obnovovali, hýčkali a pěstovali.

Extrémní léčení

Etienne Peirsman

čtvrtek 11. listopadu, 18:30 – 21:30

Online přednáška kraniosakrální biodynamiky věnovaná extrémním případům život ohrožujících nemocí, překvapivých změn k lepšímu a zázračnému uzdravení s podporou kraniosakrálního způsobu léčení. Dozvíme se o nezměrných možnostech práce z prostoru “bez mysli”, úchvatného stavu který nám otevírá další a další možnosti s tím, jak ho opakovaně zažívame a pronikáme do jeho větších a větších hlubin. Poznáme že zásadním nástrojem extrémního léčení je extrémní přijetí, ze kterého jsme schopni zcela vyrovnaně a přímo hovořit sami k sobě, svému tělu i obtížím samotným jazykem, kterému rozumí a jsou otevřeny mu naslouchat.

Online přednáška kraniosakrální biodynamiky věnovaná extrémním případům život ohrožujících nemocí, překvapivých změn k lepšímu a zázračnému uzdravení s podporou kraniosakrálního způsobu léčení. Dozvíme se o nezměrných možnostech práce z prostoru “bez mysli”, úchvatného stavu který nám otevírá další a další možnosti s tím, jak ho opakovaně zažívame a pronikáme do jeho větších a větších hlubin. Poznáme že zásadním nástrojem extrémního léčení je extrémní přijetí, ze kterého jsme schopni zcela vyrovnaně a přímo hovořit sami k sobě, svému tělu i obtížím samotným jazykem, kterému rozumí a jsou otevřeny mu naslouchat.

Krok ze stínu – zvládání stresu a traumatu

Jim Feil

21. – 23. ledna 2022

Třídenní intenzivní praktický seminář věnovaný zmírnění účinků traumatických zážitků na náš život. Jim Feil, zakladatel metody Ztělesňujícího utváření představí soubor nástrojů pro zvládaní stresujících či traumatických událostí. Takových, které v nás přetrvávají a měly dlouhá léta moc nad naším prožíváním, nad formováním naší bytosti a nad naší schopností užívat si života v plné míře. Formative Embodiment pečlivě zkoumá změny v chování, které trauma vyvolalo, učí rozeznávat traumatické otisky v jemné řeči těla a skvěle propracovanými postupy znovu oživuje touhy, cíle a životní směřování, které přerušila těžká a vše přehlušující zkušenost.

Třídenní intenzivní praktický seminář věnovaný zmírnění účinků traumatických zážitků na náš život. Jim Feil, zakladatel metody Ztělesňujícího utváření představí soubor nástrojů pro zvládaní stresujících či traumatických událostí. Takových, které v nás přetrvávají a měly dlouhá léta moc nad naším prožíváním, nad formováním naší bytosti a nad naší schopností užívat si života v plné míře. Formative Embodiment pečlivě zkoumá změny v chování, které trauma vyvolalo, učí rozeznávat traumatické otisky v jemné řeči těla a skvěle propracovanými postupy znovu oživuje touhy, cíle a životní směřování, které přerušila těžká a vše přehlušující zkušenost.

Imunita – Tajemství v poli vědění

Etienne Peirsman

21. – 24. dubna 2022

Funkce a dynamika imunitního systému z pohledu kraniosakrální biodynamiky. Uchvacující seminář přináší obsáhlý pohled na imunitní systém ovládaný brzlíkem a řadou orgánů, jako je slezina, játra a celá lymfatická soustava. Poznáte ojedinělý nekonvenční přístup, jímž lze vyčistit a revitalizovat tyto systémy a znásobit moc imunity. Přístup, který vám dovolí průběžně opravovat a nahrazovat tkáně, a posouvá tělo k vrcholu zdraví.

Funkce a dynamika imunitního systému z pohledu kraniosakrální biodynamiky. Uchvacující seminář přináší obsáhlý pohled na imunitní systém ovládaný brzlíkem a řadou orgánů, jako je slezina, játra a celá lymfatická soustava. Poznáte ojedinělý nekonvenční přístup, jímž lze vyčistit a revitalizovat tyto systémy a znásobit moc imunity. Přístup, který vám dovolí průběžně opravovat a nahrazovat tkáně, a posouvá tělo k vrcholu zdraví.

Na hranici zrození

Etienne Peirsman

28. dubna – 1. května 2022

Intenzivní seminář věnovaný fascinující biodynamické práci s dětmi. Unikátní přístup Etienna Peirsmana se nepodobá ničemu, s čím jste se dosud na poli kraniosakrální biodynamiky setkávali. Již pouhé sledování Etienna při této práci ve vás zanechá hlubokou stopu, obraz fyzické i duševní harmonie, která buduje nový prožitek zrození.

Intenzivní seminář věnovaný fascinující biodynamické práci s dětmi. Unikátní přístup Etienna Peirsmana se nepodobá ničemu, s čím jste se dosud na poli kraniosakrální biodynamiky setkávali. Již pouhé sledování Etienna při této práci ve vás zanechá hlubokou stopu, obraz fyzické i duševní harmonie, která buduje nový prožitek zrození.

Již nyní plánujeme více

Chcete se dozvědět o tom, co se chystá? Nechejte nám níže svou adresu a my Vám jednou za čas pošleme zprávu, co je nového.