Imunita – Tajemství v poli vědění

Etienne Peirsman

21. – 24. dubna 2022

Imunita
Tajemství v poli vědění

Etienne Peirsman

21. – 24. dubna 2022

Funkce a dynamika imunitního systému z pohledu kraniosakrální biodynamiky. Uchvacující seminář přináší obsáhlý pohled na imunitní systém ovládaný brzlíkem a řadou orgánů, jako je slezina, játra a celá lymfatická soustava. Poznáte ojedinělý nekonvenční přístup, jímž lze vyčistit a revitalizovat tyto systémy a znásobit moc imunity. Přístup, který vám dovolí průběžně opravovat a nahrazovat tkáně, a posouvá tělo k vrcholu zdraví.

Metodika

Etienne Peirsman zde představí pokročilou biodynamickou práci, která se odráží na buněčné úrovni a dovoluje spolupracovat s kmenovými buňkami. Spolu s ním prozkoumáme specializovaný imunitní systém odpovědný za udržování zdraví mozku a míchy v dura mater – jedinečné prostředí, které má zcela odlišné tekutiny, specializované glie a kmenové buňky fungující v glymfatickém systému, který je tak vyhraněný, že byl pozorován teprve před nedávnem.

Podíváme na to, co imunitní systém dělá ve stavu spánku, kdy se vypíná proces myšlení. Kde není nic, co by převzalo vedení. V té chvíli se spojujeme s polem, které obsahuje všechny informace a které můžeme chápat jako universální vědění nebo čistou moudrost. Také kraniosakrální práce, přivádí nejdřív nás a potom i naše klienty do tohoto stavu, kde čas i identita mizí. Klient i praktikant se stávají jednotou. Jsou v oceánu a jsou oceánem v němž jsou odpovědi bez kladení otázek volně dostupné.

Metodika

Etienne Peirsman zde představí pokročilou biodynamickou práci, která se odráží na buněčné úrovni a dovoluje spolupracovat s kmenovými buňkami. Spolu s ním prozkoumáme specializovaný imunitní systém odpovědný za udržování zdraví mozku a míchy v dura mater – jedinečné prostředí, které má zcela odlišné tekutiny, specializované glie a kmenové buňky fungující v glymfatickém systému, který je tak vyhraněný, že byl pozorován teprve před nedávnem.

Podíváme na to, co imunitní systém dělá ve stavu spánku, kdy se vypíná proces myšlení. Kde není nic, co by převzalo vedení. V té chvíli se spojujeme s polem, které obsahuje všechny informace a které můžeme chápat jako universální vědění nebo čistou moudrost. Také kraniosakrální práce, přivádí nejdřív nás a potom i naše klienty do tohoto stavu, kde čas i identita mizí. Klient i praktikant se stávají jednotou. Jsou v oceánu a jsou oceánem v němž jsou odpovědi bez kladení otázek volně dostupné.

Rozšířené vnímání imunitního systému

Porozumění imunitnímu systému nám předkládá zvláštní výzvy. Je zde obrovské množství detailů a je třeba navázat spojení s buňkami příliš malými, než abychom je dokázali nahmatat. Avšak s dostatečným množstvím praxe se náš smysl hmatového vnímání vyladí tak, že jsme schopni „cítit“ i nesmírně malé věci, a zejména pak vnímat jejich okamžitou reakci na naši přítomnost.

Toto vnímání je natolik výjimečné, že nás okamžitě přivádí do přítomnosti. Když vnímáme, nelze přemýšlet. A jako by vše do sebe začalo bezchybně zapadat. Naše myšlení přestane bránit procesu obnovy a systém pracuje bez našeho rozhodování, uvažování, přemýšlení. Být při tom je opojné a pouhé svědectví je tím vhodným a jediným možným způsobem.

Etienne Peirsman o vývoji své práce, o své práci s dětmi, početí, buněčné inteligenci, buněčných vzpomínkách a jasnosti, kterou při praxi poskytují

Obsah semináře

 • Budou představeny nové pohledy na povahu dechu života, jak funguje energie, světlo, vibrace a řeč ve stavu nepřemýšlení a jak to vše využít při našich sezeních.
 • Jaká je povaha kmenové buňky, co jsou to vzpomínky kmenových buněk a kde můžeme najít kmenové buňky. Odpovědi, které vás překvapí.
 • Co je imunitní systém a co je to imunitní reakce.
 • Orgány zapojené do imunitního systému, jak fungují a jak optimalizovat jejich funkci.
 • Co je ojedinělé na imunitním systému mozku.
 • Jak pracovat s křehkými tepnami a žilami v mozku. Které buňky je třeba oslovit, má-li dojít k jejich obnově, nebo obnově mozkových tkání.
 • Lymfatická a mozkomíšní tekutina, jejich stejná úloha, stejný původ, v čem se liší a jak s nimi oběma pracovat.
 • Původ a fungování celého lymfatického systému a jak s ním pracovat.
 • Pochopení funkce většiny imunitních buněk a jak s nimi spolupracovat.
 • Praktická zkušenost: mezi cvičeními např. čištění aorty od plaku, obnovení tepen, žil a jiných tkání.

Obsah semináře

 • Budou představeny nové pohledy na povahu dechu života, jak funguje energie, světlo, vibrace a řeč ve stavu nepřemýšlení a jak to vše využít při našich sezeních.
 • Jaká je povaha kmenové buňky, co jsou to vzpomínky kmenových buněk a kde můžeme najít kmenové buňky. Odpovědi, které vás překvapí.
 • Co je imunitní systém a co je to imunitní reakce.
 • Orgány zapojené do imunitního systému, jak fungují a jak optimalizovat jejich funkci.
 • Co je ojedinělé na imunitním systému mozku.
 • Jak pracovat s křehkými tepnami a žilami v mozku. Které buňky je třeba oslovit, má-li dojít k jejich obnově, nebo obnově mozkových tkání.
 • Lymfatická a mozkomíšní tekutina, jejich stejná úloha, stejný původ, v čem se liší a jak s nimi oběma pracovat.
 • Původ a fungování celého lymfatického systému a jak s ním pracovat.
 • Pochopení funkce většiny imunitních buněk a jak s nimi spolupracovat.
 • Praktická zkušenost: mezi cvičeními např. čištění aorty od plaku, obnovení tepen, žil a jiných tkání.

Etienne Peirsman o vývoji své práce, o své práci s dětmi, početí, buněčné inteligenci, buněčných vzpomínkách a jasnosti, kterou při praxi poskytují

Etienne Peirsman

Působivá charismatická osobnost s vyjímečným vlivem na vývoj kraniosakrálního přístupu k životu a obrovským množstvím studentů a následovníků. Jeho práce prošla úchvatným vývojem od mistrovství v biomechanickém přístupu až k biodynamice v nejčistější formě. Specialitou jeho přístupu je projevení srdce, vyjádření long tidu a jejich propojení s meditativními stavy a stavy osvícení. Prohlásil: “Vynechte slovo terapie. To nepatří k tomu kým a čím jsme. Přiznejte si, jste dokonalí a vaše srdce je dokonalé.”

Původně profesor biologie, který působil v oblasti emočních výcviků, primárního léčení a meditace. “Kraniosakrálno” začal vyučovat v roce 1991, založil několik kraniosakrálních institucí v Belgii a Nizozemí, mezi nimi Peirsmanovu CS akademii a Profesionální sdružení kraniosakrálních praktikantů v němž má dodnes otcovské postavení. “Kraniosakrálno” pak také téměř 10 let vyučoval v USA v Akademii léčivých umění v Novém Mexiku.

Etienna proslavila i jeho okouzlující práce s miminky a kniha Kraniosakrální terapie pro miminka a malé děti (North Atlantic Books, 2006), která byla v roce 2015 vydána i v českém jazyce.

Čas a místo konání

21. – 24. dubna 2022

Trojická 10, Praha 2, poblíž Palackého náměstí a náměstí Pod Emauzy

Jazyk

anglicky s tlumočením do češtiny

Cena

Cena 17 200 Kč + 3 612 Kč DPH.

Cena při platbě v Eurech 740 EUR + 156 EUR DPH.

Sleva 1 200 Kč pro členy Akademie Kraniosakrální Biodynamiky. Více zde.

Rezervace

Po uhrazení závazné zálohy 6 392 Kč, při platbě v Eurech po úhradě 287 EUR.

Chci se zúčastnit