Ztělesňující utváření


život stvořený vyprávěním

Jim Feil

pondělí 6. září, 18:00 – 21:00

online seminář

Ztělesňující utváření

život stvořený vyprávěním

Jim Feil

pondělí 6. září, 18:00 – 21:00

online seminář

Online seminář pro všechny, které zajímá, jakou roli mohou sehrát příběhy a jejich vyprávění, při utváření života, který stojí za to žít. Nezvyklý a poutavý pohled na způsob, jímž vyprávíme a nasloucháme příběhům a na to jak se příběhy odehrávají i v tělesné formě a v řeči těla.

Způsob práce

Metoda Formative Embodiment (ztělesňující utváření) poskytuje jedinečné možnosti objevit nové brány, které nám naše příběhy otevírají. Brány ke kterým bychom jinak neměli přístup, a jejichž existence by nás sama od sebe ani nenapadla. Je to metoda vybudovaná na aplikaci teorie konstitučních typů a detailní všímavosti k tělesným projevům a gestům. Aplikace této metody prostřednictvím vyprávění a poslechu příběhu je nástroj, který můžeme osobně i profesionálně široce využívat po celý život.

Poznatky nabyté během semináře mohou mít dopad na osobní život každého jednotlivce, stejně jako široké uplatnění v terapeutické praxi.

Způsob práce

Metoda Formative Embodiment (ztělesňující utváření) poskytuje jedinečné možnosti objevit nové brány, které nám naše příběhy otevírají. Brány ke kterým bychom jinak neměli přístup, a jejichž existence by nás sama od sebe ani nenapadla. Je to metoda vybudovaná na aplikaci teorie konstitučních typů a detailní všímavosti k tělesným projevům a gestům. Aplikace této metody prostřednictvím vyprávění a poslechu příběhu je nástroj, který můžeme osobně i profesionálně široce využívat po celý život.

Poznatky nabyté během semináře mohou mít dopad na osobní život každého jednotlivce, stejně jako široké uplatnění v terapeutické praxi.

Jim Feil o své životní cestě a metodě ztělesňujícího utváření

Obsah semináře

Tento seminář prostřednictvím přednášky, demonstrace, malých skupinových a individuálních cvičení a činností:

 • poskytne zásady a postupy naslouchání příběhu na základě somatické a formativní metodologie
 • vybuduje pozornost ke způsobu vyjádření příběhu se zaměřením na gesta a pohyb, stejně jako na obsah příběhu a jeho emocionální důsledky
  naučí jak odhalit klíčová znamení, která umožní vidět za povrchový obsah příběhu
 • naučí jak pozvat vypravěče, aby „byli v akci svých příběhů“, což je nový způsob, jak zapojit jejich somato-psychologický proces
 • seznámí s důležitými způsoby naslouchání, které vnášejí novou jasnost do hlubších vzorců, jenž nás drží ve stavu frustrace nebo zaseknutí
 • prozkoumá, jak nám určitý rytmus vyprávění zpřístupňuje hluboké zdroje, které pomohou změnit přístup či vztah ke svým problémům
 • poskytne terapeutům, koučům ale i komukoli jinému komu na tom záleží příležitost zkoumat svůj vlastní osobní styl naslouchání

Obsah semináře

Tento seminář prostřednictvím přednášky, demonstrace, malých skupinových a individuálních cvičení a činností:

 • poskytne zásady a postupy naslouchání příběhu na základě somatické a formativní metodologie
 • vybuduje pozornost ke způsobu vyjádření příběhu se zaměřením na gesta a pohyb, stejně jako na obsah příběhu a jeho emocionální důsledky
  naučí jak odhalit klíčová znamení, která umožní vidět za povrchový obsah příběhu
 • naučí jak pozvat vypravěče, aby „byli v akci svých příběhů“, což je nový způsob, jak zapojit jejich somato-psychologický proces
 • seznámí s důležitými způsoby naslouchání, které vnášejí novou jasnost do hlubších vzorců, jenž nás drží ve stavu frustrace nebo zaseknutí
 • prozkoumá, jak nám určitý rytmus vyprávění zpřístupňuje hluboké zdroje, které pomohou změnit přístup či vztah ke svým problémům
 • poskytne terapeutům, koučům ale i komukoli jinému komu na tom záleží příležitost zkoumat svůj vlastní osobní styl naslouchání

Jim Feil o své životní cestě a metodě ztělesňujícího utváření

Dr. Jim Feil, MA, DCDr.

Světově známý a vysoce uznávaný pro své úspěchy na poli verbálních a tělesně orientovaných terapií. Více než 45 let věnoval studiu, zkoumání a výuce energetických a somatických přístupů. Ve svém životě se mohl učit od pozoruhodných osobností. Během své praxe dosáhl mistrovských dovedností v oblastech formativní psychologie, pre a perinatální terapii, polaritní terapii a kraniosakrální biodynamice a významným dílem přispěl k jejich dalšímu vývoji. Je přímým žákem Dr. Randolpha Stonea a Stanleyho Kelemana. Na poli kraniosakrální biodynamiky pak spolupracoval také s Franklynem Sillsem.

Na základě svých zkušeností vyvinul vlastní teorii, kterou nazývá Formative Embodiment (ztělesňující utváření), která upoutala pozornost odborné veřejnosti a stále širších řad jeho žáků.

Ve své praxi dosahuje pozoruhodné výsledky v řešení organických, psychologických a vztahových problémů. Při práci s klienty je jeho specialitou použití formativní a somatické metodiky, zejména pak formativní psychologie. S úspěchem pomáhá svým klientům přetvářet sebe sama, aby mohli účinně a plně reagovat na výzvy, krize a příležitosti, s nimiž se v životě setkávají.

Čas a místo konání

pondělí 6. září, 18:00 – 21:00

online na platformě Zoom

Seminář bude pro účastníky po dobu 7 dní k dispozici pro zpětné shlédnutí.

Jazyk

anglicky s tlumočením do češtiny

Cena

Cena 1208 Kč + 254 Kč DPH za osobu. Kurzovné se hradí předem na účet.

Rezervace

Po uhrazení kurzovného.

Doplňující informace včetně údajů pro připojení vám přijdou nejpozději den před začátkem emailem. Pokud byste zprávu neviděli, zkontrolujte si záložky promo akcí, spam a případně se nám ozvěte na 723 078 959.

Chci se zúčastnit