Trager® přístup

profesionální výcvik

seminář 1

Dante Marchini

11. – 16. října 2022

Absolvováním výcviku získáváte mezinárodně platný certifikát. Můžete patřit mezi první praktikanty přístupu Trager® v České republice, neboť se zde výcvik otevírá teprve podruhé.

Co je metoda Trager?

Tato metoda překvapuje svými účinky bez snahy o rovnání či napravování. Klientovi místo toho zprostředkovává příjemné pocity pohybu bez námahy a rozvíjí jeho vnímání sebe sama. To v zápětí aktivuje schopnost těla zbavovat se bloků a napětí, uvolňovat se obnovovat rovnováhu.

Když trenér boxu poprvé dovolil svému sveřenci, aby ho namasíroval, ještě netušil, že v rukou Miltona Tragera se skrývá dovednost, která ohromí jeho a vzápětí dosáhne tak širokého věhlasu. Milton úspěšně aplikoval svůj přístup na kohokoliv, kdo o tom měl zájem (mezi nimi lidem trpícím dušností, astmatem, bolestí zad či roztroušenou sklerózou). Nakonec byl zájem o metodu tak veliký, že vyhověl prosbám, aby začal metodu učit.

Základní principy

Metoda je hravá a využívá a rozvíjí intuici. Nabízí možnost prozkoumat rozdíl mezi pouhým dotýkáním a vnímavou kvalitou doteku. Má dvě podoby – tablework je práce terapeuta s klientem, při které terapeut klientovi zprostředkovává vjemy váhy, tlaku a pohybu. Během mentastics klient pracuje aktivně a vjemy mu přináší jeho vlastní pohyb.

Trager sahá hluboko do tkání bez použití tlaku. Podporuje myšlenku, že to nejdůležitější je pocitová zkušenost klienta. Jak klient zapojuje své pocitové zkušenosti (že je lehčí, víc uzemněný, svobodnější), pak je možná skutečná změna ve vzorci zadržovaného napětí. Klient může prožít zkušenost rozpuštění vzorce napětí skrze houpání, prodlužování a citlivě domlouvané zkoumání, které terapeut provádí.

Co kdyby to byla pravda: Čím méně děláte, tím efektivnější je vaše práce!

Co je metoda Trager?

Tato metoda překvapuje svými účinky bez snahy o rovnání či napravování. Klientovi místo toho zprostředkovává příjemné pocity pohybu bez námahy a rozvíjí jeho vnímání sebe sama. To v zápětí aktivuje schopnost těla zbavovat se bloků a napětí, uvolňovat se obnovovat rovnováhu.

Když trenér boxu poprvé dovolil svému sveřenci, aby ho namasíroval, ještě netušil, že v rukou Miltona Tragera se skrývá dovednost, která ohromí jeho a vzápětí dosáhne tak širokého věhlasu. Milton úspěšně aplikoval svůj přístup na kohokoliv, kdo o tom měl zájem (mezi nimi lidem trpícím dušností, astmatem, bolestí zad či roztroušenou sklerózou). Nakonec byl zájem o metodu tak veliký, že vyhověl prosbám, aby začal metodu učit.

Základní principy

Metoda je hravá a využívá a rozvíjí intuici. Nabízí možnost prozkoumat rozdíl mezi pouhým dotýkáním a vnímavou kvalitou doteku. Má dvě podoby – tablework je práce terapeuta s klientem, při které terapeut klientovi zprostředkovává vjemy váhy, tlaku a pohybu. Během mentastics klient pracuje aktivně a vjemy mu přináší jeho vlastní pohyb.

Trager sahá hluboko do tkání bez použití tlaku. Podporuje myšlenku, že to nejdůležitější je pocitová zkušenost klienta. Jak klient zapojuje své pocitové zkušenosti (že je lehčí, víc uzemněný, svobodnější), pak je možná skutečná změna ve vzorci zadržovaného napětí. Klient může prožít zkušenost rozpuštění vzorce napětí skrze houpání, prodlužování a citlivě domlouvané zkoumání, které terapeut provádí.

Co kdyby to byla pravda: Čím méně děláte, tím efektivnější je vaše práce!

Účinky metody

Trager® je somatický průzkum, pohybový rozvoj, známý jako integrace těla a mysli. Cesta k nestárnutí. Inovativní přístup k učení se, vytvořený a rozvíjený v průběhu 65 let Miltonem Tragerem. Pomáhá uvolňovat hluboce zakořeněné fyzické a mentální vzorce a usnadňuje hlubokou relaxaci, zvyšuje fyzickou mobilitu a duševní jasnost.

Obsahuje dva aspekty práce: tablework, kdy je klient pasivní a mentastics, kdy klient pracuje aktivně. Na stole je klient pasivní a leží. Odborník s ním pohybuje přirozeně, s kvalitou doteku, jíž mu dává zažít pocit pohybu bez námahy a pocit uvolnění. Kvalita pohybu bez námahy je posilována i v Mentastics. Jsou to jednoduché, aktivní pohyby, které může klient dělat sám, během každodenní činnosti a mohou se stát součástí jeho života v péči o sebe, zbavení se stresu a napětí. Pasivní i aktivní přístup mají stejný smysl, pokud jde o uvolnění zakořeněných vzorců.

Trager přístup je poměrně snadné se naučit, když jste připraveni cítit a pozorovat svoje pocity. Potom se děje hluboké uvolňující léčení na mnoha úrovních. Jedním z nejsilnějších aspektů Tragerova přístupu je schopnost vyvolat pocit hlubokého uvolnění a prožitek toho, jaké je pohybovat se volně a snadno.

Nyní po světě existuje tisíce praktikujících, kteří pokračují v této práci.

Komu je výcvik určen

Všem, kdo pracují s tělem, fyzioterapeutům, lékařům a zdravotnickým profesím se zájmem o holistický přístup k tělu. Terapeutům ale i laikům, kteří hledají nový směr. Komukoli, kdo se zajímá o zkoumání sebe sama skrze uvědomění si těla a mysli.

Účinky metody

Trager® je somatický průzkum, pohybový rozvoj, známý jako integrace těla a mysli. Cesta k nestárnutí. Inovativní přístup k učení se, vytvořený a rozvíjený v průběhu 65 let Miltonem Tragerem. Pomáhá uvolňovat hluboce zakořeněné fyzické a mentální vzorce a usnadňuje hlubokou relaxaci, zvyšuje fyzickou mobilitu a duševní jasnost.

Obsahuje dva aspekty práce: tablework, kdy je klient pasivní a mentastics, kdy klient pracuje aktivně. Na stole je klient pasivní a leží. Odborník s ním pohybuje přirozeně, s kvalitou doteku, jíž mu dává zažít pocit pohybu bez námahy a pocit uvolnění. Kvalita pohybu bez námahy je posilována i v Mentastics. Jsou to jednoduché, aktivní pohyby, které může klient dělat sám, během každodenní činnosti a mohou se stát součástí jeho života v péči o sebe, zbavení se stresu a napětí. Pasivní i aktivní přístup mají stejný smysl, pokud jde o uvolnění zakořeněných vzorců.

Trager přístup je poměrně snadné se naučit, když jste připraveni cítit a pozorovat svoje pocity. Potom se děje hluboké uvolňující léčení na mnoha úrovních. Jedním z nejsilnějších aspektů Tragerova přístupu je schopnost vyvolat pocit hlubokého uvolnění a prožitek toho, jaké je pohybovat se volně a snadno.

Nyní po světě existuje tisíce praktikujících, kteří pokračují v této práci.

Komu je výcvik určen

Všem, kdo pracují s tělem, fyzioterapeutům, lékařům a zdravotnickým profesím se zájmem o holistický přístup k tělu. Terapeutům ale i laikům, kteří hledají nový směr. Komukoli, kdo se zajímá o zkoumání sebe sama skrze uvědomění si těla a mysli.

Studijní plán

Pokud byste se rádi přihlásili do výcviku a nebyli jste na žádném z úvodních seminářů, kontaktujte nás co nejdříve.

Ucelený školící program je rozdělený do několika částí:

 

11. – 16. října 2022 Úroveň 1
6. – 8. ledna 2023 Aplikovaná anatomie 1
3. – 8. května 2023 Úroveň 2
4. – 6. srpna 2023 Mentastics
27. – 29. října 2023 Aplikovaná anatomie 2
10. – 14. ledna 2024 Úroveň 3

 

Úroveň 1
11. – 16. října 2022

Aplikovaná anatomie 1
6. – 8. ledna 2023

Úroveň 2
3. – 8. května 2023

Mentastics
4. – 6. srpna 2023

Aplikovaná anatomie 2
27. – 29. října 2023

Úroveň 3
10. – 14. ledna 2024

 

Po dokončení každé ze 3 úrovní je třeba:

•  dát aspoň 30 cvičných ošetření
•  dostat 10 ošetření, z nichž alespoň 2 musí být od akreditovaných praktikantů (učitelé, asistenti či jiní pozvaní praktikanti)
•  absolvovat 1 profesionální supervizi či konzultaci (2 po závěrečném semináři)

Předběžná kalkulace

Cena výukového programu tj. 26 výukových dnů, je zhruba 92.560 Kč + DPH (odvíjí se od aktuálního kurzu eura) při včasné úhradě zálohy za výcvik do 29. září. Platba bude probíhat po částech, cena posledního pětidenního bloku se hradí předem před započetím výcviku a je potvrzením závazku absolvovat celý výcvik. Ostatní moduly se hradí jednotlivě, vždy nejpozději před jejich začátkem.

Ošetření od akreditovaných praktikantů a supervize které je třeba absolvovat po každé z úrovní (viz studijní plán) se hradí zvlášť. Cena ošetření od akreditovaného praktikanta se pohybuje kolem 1 900 Kč a cena supervize v průměru okolo 2 400 Kč.

Dante Marchini (Itálie)

Dante našel díky přístupu Trager nejen účinnou metodu práce s tělem ale i způsob bytí, který je přelomový. Naprostý opak běžného modelu žití. Předává své zkušenosti, rozvíjí je a šíří to, co jeho samotného naplňuje. Vnímá to jako poslání, které přináší lidem radost, klid a svobodu.

Původně profesor tělesné výchovy a sportu na vysoké škole, soukromých a fitness školách radikálně proměnil svůj přístup k tělu, mysli a vůbec životu když se v osmdesátých létech setkal s přístupem Trager a stal se jeho praktikantem, tutorem a instruktorem. Při osobním setkání s Miltonem Tragerem v Jižní Kalifornii mohl pozorovat jeho práci a vnímat jeho stav bez záměru, bez akce, prosté bytí. Ovlivnilo to jeho vlastní způsob, jímž pracuje a předává tuto metodu. Dante pomáhá svým žákům přejít od myšlení ke vjemům. Neboť vycházíte-li z vnímání, děláte vše citlivě, s lehkostí, mizí námaha a napětí.

Po celoživotním hledání, které vedlo přes studium psychologie, jógy, meditace k nimž se přidaly vlivy učení Carlose Castanedy a Zen začal žít a stále žije sám na venkově jako mnich, a jeho žáci ho zde navštěvují. Odjíždí jen, aby vedl semináře metody Trager. Nyní máme šanci se s ním setkat v Praze.

Čas a místo konání

11. – 16. října 2022

9:00 – 18:00

Holečkova 31, Praha 5

Jazyk

italsky s tlumočením do češtiny

Cena semináře 1

21.360 Kč + 4.486 Kč DPH (913 Euro + 192 Euro DPH)
Cena tohoto prvního šestidenního bloku se bude hradit na místě v hotovosti před začátkem semináře.

Rezervace

Zálohu 23.538 Kč (1.006 Euro) pro vstup do výcviku je třeba uhradit předem na účet. Záloha pokryje úhradu posledního modulu. (Potřebujete-li projednat individuální rozložení plateb, kontaktujte nás na info@kranioakademie.cz)
Záloha je 21.538 Kč (921 Euro) pokud je uhrazena do 29. září.

Chci se zúčastnit