Poplašné systémy a hromosvody traumatu

Etienne Peirsman

29. září – 2. října 2022

Poplašné systémy a hromosvody traumatu

Etienne Peirsman

29. září – 2. října 2022

Fascinující obraz nervové soustavy ponořené v tekutinách, po jejíchž větvích putují elektrické impulzy, bude základem pro seminář kraniosakrální biodynamiky, který představí novou možnost, jak sledovat náboj traumatu, uzamčený přímo v těle a bránící nám plně žít. Originální přístup Etiena Peirsmana dovoluje porozumět systémům, jež mozek používá, aby ochránil náš organismus vůči vnějšímu světu. Poprvé se v něm ponoříme do jader samotného mozku a pochopíme to, co se v nich odehrává.

Metodika

Abychom získali obraz toho, jak mozek v souvislosti s traumatem funguje, nabídneme místo přístupu psychoanalytického přístup biologický. Trauma, jako nevyřešená událost zahlcující systém představuje pro mozek prostou statickou elektřinu. Uvízlou energii, sílu, která by mohla poškodit další struktury a z toho důvodu je v těle uzamčena, aby nemohla dále proniknout.

Metodika

Abychom získali obraz toho, jak mozek v souvislosti s traumatem funguje, nabídneme místo přístupu psychoanalytického přístup biologický. Trauma, jako nevyřešená událost zahlcující systém představuje pro mozek prostou statickou elektřinu. Uvízlou energii, sílu, která by mohla poškodit další struktury a z toho důvodu je v těle uzamčena, aby nemohla dále proniknout.

Etienne Peirsman o vývoji své práce, o své práci s dětmi, početí, buněčné inteligenci, buněčných vzpomínkách a jasnosti, kterou při praxi poskytují

Obsah semináře

V této kraniosakrální práci se díváme na mozek jako na elektrický systém a setkáme-li se s traumatem, nevěnujeme se jeho příčině. Nehledáme to, co jej způsobilo, nezajímá nás obsah traumatu, který mozek ukládá. Všímáme si více toho kde, ve kterých mozkových jádrech se trauma uchovává.

Naučíme se cítit a rozpoznávat tuto nahromaděnou energii. Naučíme se používat ruce, abychom odvedli přebytečnou energii traumatu, aby jádra v mozku mohla znovu začít fungovat způsobem, pro nějž byla stvořena. Poznáme, jak takovýto tělesný přístup dovolí zbavit se příběhu, proměnit jeho význam nebo oslabit jeho moc natolik, že se podstatně urychlí jeho řešení, je-li vůbec ještě nějakého dalšího řešení zapotřebí.

Obsah semináře

V této kraniosakrální práci se díváme na mozek jako na elektrický systém a setkáme-li se s traumatem, nevěnujeme se jeho příčině. Nehledáme to, co jej způsobilo, nezajímá nás obsah traumatu, který mozek ukládá. Všímáme si více toho kde, ve kterých mozkových jádrech se trauma uchovává.

Naučíme se cítit a rozpoznávat tuto nahromaděnou energii. Naučíme se používat ruce, abychom odvedli přebytečnou energii traumatu, aby jádra v mozku mohla znovu začít fungovat způsobem, pro nějž byla stvořena. Poznáme, jak takovýto tělesný přístup dovolí zbavit se příběhu, proměnit jeho význam nebo oslabit jeho moc natolik, že se podstatně urychlí jeho řešení, je-li vůbec ještě nějakého dalšího řešení zapotřebí.

Etienne Peirsman o vývoji své práce, o své práci s dětmi, početí, buněčné inteligenci, buněčných vzpomínkách a jasnosti, kterou při praxi poskytují

Etienne Peirsman

Působivá charismatická osobnost s vyjímečným vlivem na vývoj kraniosakrálního přístupu k životu a obrovským množstvím studentů a následovníků. Jeho práce prošla úchvatným vývojem od mistrovství v biomechanickém přístupu až k biodynamice v nejčistější formě. Specialitou jeho přístupu je projevení srdce, vyjádření long tidu a jejich propojení s meditativními stavy a stavy osvícení. Prohlásil: “Vynechte slovo terapie. To nepatří k tomu kým a čím jsme. Přiznejte si, jste dokonalí a vaše srdce je dokonalé.”

Původně profesor biologie, který působil v oblasti emočních výcviků, primárního léčení a meditace. “Kraniosakrálno” začal vyučovat v roce 1991, založil několik kraniosakrálních institucí v Belgii a Nizozemí, mezi nimi Peirsmanovu CS akademii a Profesionální sdružení kraniosakrálních praktikantů v němž má dodnes otcovské postavení. “Kraniosakrálno” pak také téměř 10 let vyučoval v USA v Akademii léčivých umění v Novém Mexiku.

Etienna proslavila i jeho okouzlující práce s miminky a kniha Kraniosakrální terapie pro miminka a malé děti (North Atlantic Books, 2006), která byla v roce 2015 vydána i v českém jazyce.

Čas a místo konání

29. září – 2. října 2022

Trojická 10, Praha 2, poblíž Palackého náměstí a náměstí Pod Emauzy

Jazyk

anglicky s tlumočením do češtiny

Cena

Cena 15 700 Kč + 3 297 Kč DPH pokud bude záloha 6 997 Kč uhrazena do 15. září 2022. Bude-li záloha uhrazena po tomto datu, cena je 17 700 Kč + 3 717 Kč DPH.

Cena při platbě v Eurech je 670 EUR + 141 EUR DPH pokud bude záloha 211 EUR uhrazena do 15. září 2022. Bude-li záloha uhrazena po tomto datu, cena je 754 EUR + 159 EUR DPH. Při platbě v Eurech je třeba pozorně číst platební údaje a poslat zálohu na Eurový účet.

Sleva 1 200 Kč pro členy Akademie Kraniosakrální Biodynamiky. Více zde.

Rezervace

Po uhrazení závazné zálohy 6 997 Kč, při platbě v Eurech po úhradě 211 EUR.

Chci se zúčastnit