Trauma a paměť – jak mozek a tělo hledají žijící minulost

dvoudílný on-line seminář z oblasti léčení traumatu povede Peter A. Levine, PhD, zakladatel Somatic Experiencing®

29. května a 5. června 2020

Trauma a paměť – jak mozek a tělo hledají žijící minulost

dvoudílný on-line seminář z oblasti léčení traumatu povede Peter A. Levine, PhD, zakladatel Somatic Experiencing®

29. května a 5. června 2020

Pochopení povahy dvou odlišných druhů paměti a význam těchto znalostí pro práci s traumatem jsou v současné době v těžišti Levinova zájmu. Poté, co budeme uvedeni do Somatic Experiencing® budeme zkoumat význam explicitních a implicitních paměťových systémů a jejich roli při rozvzpomínání se a vyřešení traumatu. Někdy traumatické zážitky ponechají paměť roztříštěnou a rozporuplnou. To představuje problém, protože všichni potřebujeme způsob, jak porozumět, jak vysvětlit rušivé emoce a fyzické pocity, které přetrvávají.

Pochopení povahy dvou odlišných druhů paměti a význam těchto znalostí pro práci s traumatem jsou v současné době v těžišti Levinova zájmu. Poté, co budeme uvedeni do Somatic Experiencing® budeme zkoumat význam explicitních a implicitních paměťových systémů a jejich roli při rozvzpomínání se a vyřešení traumatu. Někdy traumatické zážitky ponechají paměť roztříštěnou a rozporuplnou. To představuje problém, protože všichni potřebujeme způsob, jak porozumět, jak vysvětlit rušivé emoce a fyzické pocity, které přetrvávají.

Přínos pro praxi

Během tohoto semináře prozkoumáme, jak neverbální proces zpracování „zdola nahoru“ pomáhá objevit naše vrozené sebeobranné reakce na hrozby, umožňuje tkát souvislé vzpomínky a podporuje hlubší spojení s naším autentickým já. Prací „zdola nahoru“ (neverbálně) poskytuje Somatic Experiencing® přístup k implicitní procedurální paměti těla, může pomoci těm, kteří mají vzhledem k charakteru traumatu vzpomínky nepřístupné (nehoda, nevyřčení, nepřipravenost svěřit se, potlačení atd.). Dr. Levine ukáže, jak přistupovat k emocionálním a epizodickým paměťovým funkcím, když chceme uvolnit to, co nás stahuje. Abychom mohli posunout svůj život vpřed.

Přínos pro praxi

Během tohoto semináře prozkoumáme, jak neverbální proces zpracování „zdola nahoru“ pomáhá objevit naše vrozené sebeobranné reakce na hrozby, umožňuje tkát souvislé vzpomínky a podporuje hlubší spojení s naším autentickým já. Prací „zdola nahoru“ (neverbálně) poskytuje Somatic Experiencing® přístup k implicitní procedurální paměti těla, může pomoci těm, kteří mají vzhledem k charakteru traumatu vzpomínky nepřístupné (nehoda, nevyřčení, nepřipravenost svěřit se, potlačení atd.). Dr. Levine ukáže, jak přistupovat k emocionálním a epizodickým paměťovým funkcím, když chceme uvolnit to, co nás stahuje. Abychom mohli posunout svůj život vpřed.

Přístup Somatic Experiencing® k traumatu

Traumatická reakce je soubor obranných tělesných odpovědí, které lidé zpočátku mobilizují, aby se chránili před hrozbami, a později i před pocity bezmoci a bolesti. Jak ale času přibývá, drží je tato reakce stále v minulosti. Zamrzlí a uvíznutí, nejsou schopni být plně přítomni tady a teď, a často nedokáží jít v životem kupředu. Tradiční terapie se obvykle pokouší změnit vnímání světa pomocí rozumu a vhledu, upravením podmínek, změnou chování nebo léky a medikací. Ačkoli je to někdy užitečné, samotné vnímání – to co člověk cítí přitom zůstává v podstatě nezměněno. Do té doby nežli se změní vnitřní zkušenost těla.

Přístup SE jemným způsobem uvádí do pohybu energii přežití, která uvázána v těle přicházela nazmar. Teprve uvolnění této energie řeší příčinu přetrvávajících traumatických příznaků, obnovuje samoregulaci a navrací traumatizovaným jedincům pocit živosti, uvolnění a úplnosti.. Dokonce i po smrti milovaného člověka, autonehodě, po dětském traumatu nebo po napadení se ztrátou paměti se mohou ti, co je prožili, naučit mít nové tělesné zážitky, které lépe naplní jejich život.

Peter Levine o změně přístupu, kterou do terapie přináší SE

Obsah semináře

 • Naučíte se, jak rozlišovat mezi zpracováním zážitků shora dolů a zdola nahoru.
 • Objevíte, že vnímání založené na traumatu se v zásadě nemění, dokud se nezmění vnitřní zkušenost těla.
 • Pochopíte, že traumatická reakce je soubor obranných tělesných reakcí.
 • Poznáte, jak se hanba, porážka a ponížení spojené s původní traumatickou událostí znovu a znovu opakují v těle.
 • Zjistíte, jak mohou být informace a nástroje Somatic Experiencing® prezentované v dílně aplikovány na každodenní život.
 • Prozkoumáte praktické nástroje Somatic Experiencing® pro práci s emocemi.
 • Využijte různé techniky Somatic Experiencing® pro uzemnění, vystředění dechu a způsob držení těla který podporuje uklidnění a samoregulaci.
 • Prozkoumáte teoretický rámec Dr. Levina, abyste pochopili substrát paměti.
 • Seznámíte se s různými formami paměti; od těch zcela vědomých a vyslovitelných po ty tělesné/procedurální vzpomínky, které jsou neverbální a nevědomé.

Obsah semináře

 • Naučíte se, jak rozlišovat mezi zpracováním zážitků shora dolů a zdola nahoru.
 • Objevíte, že vnímání založené na traumatu se v zásadě nemění, dokud se nezmění vnitřní zkušenost těla.
 • Pochopíte, že traumatická reakce je soubor obranných tělesných reakcí.
 • Poznáte, jak se hanba, porážka a ponížení spojené s původní traumatickou událostí znovu a znovu opakují v těle.
 • Zjistíte, jak mohou být informace a nástroje Somatic Experiencing® prezentované v dílně aplikovány na každodenní život.
 • Prozkoumáte praktické nástroje Somatic Experiencing® pro práci s emocemi.
 • Využijte různé techniky Somatic Experiencing® pro uzemnění, vystředění dechu a způsob držení těla který podporuje uklidnění a samoregulaci.
 • Prozkoumáte teoretický rámec Dr. Levina, abyste pochopili substrát paměti.
 • Seznámíte se s různými formami paměti; od těch zcela vědomých a vyslovitelných po ty tělesné/procedurální vzpomínky, které jsou neverbální a nevědomé.

Peter Levine o změně přístupu, kterou do terapie přináší SE

Peter A. Levine, PhD

Peter A. Levine, PhD položil základy Somatic Experiencing® (SE™) – tělesně orientovanému přístupu k léčbě traumat a jiných stresových poruch. Peter nepřestává být autoritou na poli léčení traumatu a stále vyvíjí svůj přístup. Je autorem jedné z nejúspěšnějších knih o léčení traumatu – “Probouzení tygra” a mnoha dalších knih z oblasti práce s traumatem. Somatic Experiencing® (Tělesné prožívání) nabízí způsob jak zjistit, kde osoba „uvízla“ v reakcích boje, úniku a nebo zamrznutí. Poskytuje účinné nástroje, které pomáhají stejně dobře profesionálům, jako i široké veřejnosti při utišování následků traumatu.

Čas a místo konání

seminář se skládá ze dvou částí

29. května a 5. června 2020

19:00 – 21:00

semináře budou probíhat online na platformě Zoom

Jazyk

anglicky s tlumočením do češtiny

Cena

4 876 Kč + 1 024 Kč DPH.

Sleva 1 200 Kč pro členy Akademie Kraniosakrální Biodynamiky. Více zde.

Uzávěrka registrací

Registrace, včetně úhrady kurzovného, je možná do 27. května, poté budou registrace uzavřeny.