Profesionální výcvik v biodynamické kraniosakrální terapii

Bhadrena Tschumi a Kavi Alessandro Gemin

10. – 16. dubna 2023

Tříletý základní profesionální výcvik, který pořádáme ve spolupráci s International Institute for Craniosacral Balancing® ICSB. Absolvováním výcviku získáváte mezinárodně platný certifikát BCST, Biodynamic Craniosacral Practitioner.

Obsah úvodního semináře

Úvodní seminář vás seznámí s biodynamickou kraniosakrální terapií, se základy práce a s lektorským týmem a týmem asistentů. Tento blok je nedílnou součástí tříletého studia, nezavazuje však k účasti na celém výcviku. Je koncipován tak, aby se zájemci mohli po jeho absolvování rozhodnout, zda mají o výcvik zájem či nikoli. Součástí semináře jsou i první praktická cvičení. Bude zde upřesněna náplň tréninku, požadavky k účasti na tréninku, podmínky získání certifikátu a zápisu do mezinárodní databáze.

Metoda

Kraniosakrální biodynamika pracuje v kontaktu se silami života. Je to přístup k práci s tělem, jejímž základem je Dech života – životní síla, která je spojená s vrozeným zdravím, s naším bytím a podstatou. Je to léčivá síla, která se projevuje velmi pomalým, seberegulujícím, přílivovým pohybem. Tento jemný pohyb připomíná hluboký vnitřní dech a proto je nazýván “primární dýchání“. Ukázalo se, že pohyb primárního dýchání lze vnímat v celém těle a pozorovat ho jako řídící, organizující princip, vrozenou inteligenci těla-mysli.

Vyškolený praktikant má schopnost vnímat primární dýchání a použít jej jako průvodce při vyhodnocení stavu a léčbě. Aby se praktikant dokázal spojit s inteligencí primárního dýchání a spolupracovat s ní ku prospěchu klienta, musí rozvinout jemně laděný hmat, schopnost naslouchat rukama a chápavým přátelským srdcem musí vypěstovat neodsuzující mysl a schopnost být trpělivý a klidný.

Metoda

Kraniosakrální biodynamika pracuje v kontaktu se silami života. Je to přístup k práci s tělem, jejímž základem je Dech života – životní síla, která je spojená s vrozeným zdravím, s naším bytím a podstatou. Je to léčivá síla, která se projevuje velmi pomalým, seberegulujícím, přílivovým pohybem. Tento jemný pohyb připomíná hluboký vnitřní dech a proto je nazýván “primární dýchání“. Ukázalo se, že pohyb primárního dýchání lze vnímat v celém těle a pozorovat ho jako řídící, organizující princip, vrozenou inteligenci těla-mysli.

Vyškolený praktikant má schopnost vnímat primární dýchání a použít jej jako průvodce při vyhodnocení stavu a léčbě. Aby se praktikant dokázal spojit s inteligencí primárního dýchání a spolupracovat s ní ku prospěchu klienta, musí rozvinout jemně laděný hmat, schopnost naslouchat rukama a chápavým přátelským srdcem musí vypěstovat neodsuzující mysl a schopnost být trpělivý a klidný.

V tomto odborném výcviku jsou metody a koncept biodynamiky vyučovány na nejvyšší úrovni a jsou rozsáhle procvičovány. Výuka zahrnuje také embryologii, anatomii, fyziologii, holistické studie a principy léčení traumatu. Účelem studia těchto předmětů je poskytnout studentovi prostředky potřebné k rozpoznání projevů vrozeného zdraví organismu a k tomu, aby podpořil obnovení a vnitřní rovnováhu organismu.

Komu je výcvik určen

Všem kdo pracují s tělem, fyzioterapeutům, lékařům a zdravotnickým profesím se zájmem o holistický přístup k tělu. Terapeutům ale i laikům, kteří hledají nový směr. Komukoli, kdo se zajímá o zkoumání sebe sama skrze uvědomění si těla a mysli. Také praktikujícím kraniosakrálním terapeutům, kteří se chtějí zdokonalit v přístupu, orientovaném na zdroje, tekutiny a potenci.

Základní trénink institutu ICSB

International Institute for Craniosacral Balancing® od roku 1986 vyškolil už tisíce odborníků a zařadil se tak mezi nejlepší školící střediska. Nabízí úplný základní odborný výcvik, který studentům poskytuje podporu na každé úrovni jejich studia.

V kraniosakrální práci používá biodynamickou metodu. Její model se zakládá na pochopení přirozených životních sil, které organizují a udržují naši formu a funkci. Biodynamický přístup s těmito silami spolupracuje, pomáhá organismu v seberegulaci a reorganizaci, podporuje ty síly, které jsou základem správné funkce systému.

25 letý výzkum v oboru dovolil prohloubit způsob práce a vyvinout komplexní trénink pro praktikanty, akreditovaný asociací Cranio Suisse® ve Švýcarsku (se stejnými směrnicemi jako asociace ve Velké Británii a USA).

Komu je výcvik určen

Všem kdo pracují s tělem, fyzioterapeutům, lékařům a zdravotnickým profesím se zájmem o holistický přístup k tělu. Terapeutům ale i laikům, kteří hledají nový směr. Komukoli, kdo se zajímá o zkoumání sebe sama skrze uvědomění si těla a mysli. Také praktikujícím kraniosakrálním terapeutům, kteří se chtějí zdokonalit v přístupu, orientovaném na zdroje, tekutiny a potenci.

Základní trénink institutu ICSB

International Institute for Craniosacral Balancing® od roku 1986 vyškolil už tisíce odborníků a zařadil se tak mezi nejlepší školící střediska. Nabízí úplný základní odborný výcvik, který studentům poskytuje podporu na každé úrovni jejich studia.V kraniosakrální práci používá biodynamickou metodu. Její model se zakládá na pochopení přirozených životních sil, které organizují a udržují naši formu a funkci. Biodynamický přístup s těmito silami spolupracuje, pomáhá organismu v seberegulaci a reorganizaci, podporuje ty síly, které jsou základem správné funkce systému. 25 letý výzkum v oboru dovolil prohloubit způsob práce a vyvinout komplexní trénink pro praktikanty, akreditovaný asociací Cranio Suisse® ve Švýcarsku (se stejnými směrnicemi jako asociace ve Velké Británii a USA).

Studijní plán

Výuka kraniosakrální biodynamiky ICSB je ucelený školící program, rozdělený do tří částí:

1) Výukový program: Konkrétní kraniosakrální techniky a metodě vlastní znalosti z embryologie, anatomie, fyziologie, patologie aneurologie, psychosomatika a léčení traumatu. Je rozdělen na 7 sedmi až devítidenních seminářů, celkem 500 vyučovacích hodin a rozložen do tří let.

2) Praxe (mezi semináři): ošetřování neplatících klientů, případové studie, supervise a konzultace s učiteli, ošetření u terapeutů, vzájemné výměny ošetření s kolegy z výcviku.

3) Samostudium (mezi semináři): domácí úkoly, četba odborné literatury, studium výukových materiálů, studium odborné anatomie, dohromady s praxi asi 350 vyučovacích hodin.

Před vstupem do výcviku je třeba absolvovat úvodní seminář. Pokud jste ještě na žádném nebyli, přihlašte se zde na jeden z termínů náhradní supervize.

 

10. – 16. dubna 2023 seminář 1 systém primární respirace jako základní projev vrozeného zdraví a ukazatel stavu organismu
10. – 16. července 2023 seminář 2 vnitřní neutrál jako nástroj terapeutického vyhodnocování a katalyzátor léčebných procesů klienta
9. – 17. prosince 2023 seminář 3 matice zdraví, individuální životní historie a jejich zahrnutí do léčebného procesu
6. – 12. května 2024 seminář 4 zrcadlení celku v kraniálním středu, odhalování a zahrnutí klientových zdrojů v procesu léčby
7. – 15. září 2024 seminář 5 faryngeální oblouky a viscerokranium – setkání se světem
14. – 21. prosince 2024 seminář 6 pokročilé terapeutické scénáře, léčení vlivů stresu a traumatu
24. – 31. května 2025 seminář 7 vícevrstevné vnímání, stavy dynamického klidu a jejich využití pro podpoření léčebného procesu
9. – 13. září 2025 seminář 8 závěrečné prezentace a zkoušky

 

seminář 1
10. – 16. dubna 2023
systém primární respirace jako základní projev vrozeného zdraví a ukazatel stavu organismu

seminář 2
10. – 16. července 2023
vnitřní neutrál jako nástroj terapeutického vyhodnocování a katalyzátor léčebných procesů klienta

seminář 3
9. – 17. prosince 2023
matice zdraví, individuální životní historie a jejich zahrnutí do léčebného procesu

seminář 4
6. – 12. května 2024
zrcadlení celku v kraniálním středu, odhalování a zahrnutí klientových zdrojů v procesu léčby

seminář 5
7. – 15. září 2024
faryngeální oblouky a viscerokranium – setkání se světem

seminář 6
14. – 21. prosince 2024
pokročilé terapeutické scénáře, léčení vlivů stresu a traumatu

seminář 7
24. – 31. května 2025
vícevrstevné vnímání, stavy dynamického klidu a jejich využití pro podpoření léčebného procesu

seminář 8
9. – 13. září 2025
závěrečné prezentace a zkoušky

Předběžná kalkulace

Cena výukového programu, tj. 55 výukových dnů, je 205 000,- Kč + DPH. Platba bude probíhat po částech, vždy před každým výukovým blokem: to je průměrně 29 600,- Kč + DPH. Záloha 45 000 Kč se hradí předem před započetím výcviku a je potvrzením závazku absolvovat celý výcvik. Všechny moduly se hradí jednotlivě, vždy nejpozději před jejich začátkem. Záloha bude použita na platbu posledních dvou modulů, budou-li všechny předchozí moduly řádně uhrazeny.

Cena zkoušek a absolutoria je 18 700,- Kč + DPH.

Bhadrena Tschumi, MA, BCST, RCST®

Je zakladatelkou a ředitelkou ICSB, Mezinárodního institutu pro kraniosakrální balancing® ve Švýcarsku. V roce 1986 vyvinula unikátní a srozumitelný výcvikový program. Během 30ti let zkušeností na poli terapie a léčivých umění se její přístup ke kraniosacrální terapii organicky vyvíjel, prošel různými fázemi až nakonec dosáhl podoby současného tréninkového programu. Dnes vyučuje biodynamický přístup ke kraniosakrální terapii. Do profesionálního tréninku ICSB integruje nejnovější poznatky neurobiologie, embryologie, léčení traumatu, pre- a perinatální terapii a práci s esencí dle přístupu Diamond Logos.

Je členkou britské, švýcarské a italské Kraniosakrální asociace. Vyučuje v Evropě, v Japonsku, v Kanadě, v Austrálii a v Indii. Na své cestě předává dál svou vášeň pro Kraniosakrální Biodynamiku. Vytrénovala tisíce praktikantů a inspirovala svým přístupem mnoho jiných učitelů a kraniosakrálních škol.

Kavi Alessandro Gemin, Osteopath, BCST, RCST®

Vyučuje a praktikuje Kraniosakrální Balancing® od roku 1995, je učitelem a spoluředitelem ICSB, Mezinárodního institutu pro kraniosakrální balancing®. Dokončil doplňující vzdělání jako osteopat a člen Kanadské vysoké školy Osteopatie. Prošel výcvikem v trauma terapii s Peterem Levinem a je praktikantem a supervizorem Somatic Experiencing®. A je učitelem pro práci s esencí v systému Diamond Logos Teachings®. Praktikuje prenatální práci a práci s porodem, kterou studoval u Raye Castellina.

Člen švýcarské a italské Kraniosakrální asociace. Do svých výcviků kraniosakrální biodynamiky začleňuje své holistické porozumění tělu-mysli, učí o tomto tématu na mezinárodní půdě.

Čas a místo konání

Seminář 1

10. – 16. dubna 2023

každý den 9:30 – 18:30 a poslední den 9:30 – 13:30

Trojická 10, Praha 2

Jazyk

anglicky s tlumočením do češtiny

Cena semináře

26 091 Kč + 5 479 Kč DPH (resp. 1135 EUR + 238 EUR DPH)

Rezervace

Zálohu 45 000 Kč (1 957 EUR) pro vstup do výcviku je třeba uhradit předem na účet. (Potřebujete-li projednat individuální rozložení do splátek, kontaktujte nás)

Chci se zúčastnit