Ztělesňující utváření – stvoření osobnosti

Jim Feil

pondělí 8. února, 17:30 – 21:30

online seminář

Ztělesňující utváření

stvoření osobnosti

Jim Feil

pondělí 8. února, 17:30 – 21:30

online seminář

Pro všechny, které zajímá, proč se jejich život ubírá právě tam, kam se ubírá. Úchvatná dílna odhaluje životní osud jako důsledek našeho vývoje v raných fázích embrya. Přináší pochopení, že charakter a osobnost, které nás po celý život určují, mají svůj původ v raném tělesném utváření, k němuž dochází ještě před narozením. Uvidíme, jak pozoruhodně jsou svázané podoba těla a jeho stavba s povahou a charakterem.

Způsob práce

Metoda Formative Embodiment (ztělesňující utváření) rozvíjí vizi konstitučních typů, které mají svůj počátek ve třech zárodečných vrstvách, z nichž se poté formují všechny tkáně a struktury fyzického těla. Uvidíme jaké souvislosti mají tělo, jeho stavba, temperament a způsob chování. Konstituční typ totiž určuje v životě člověka to, jakým způsobem prožívá život a jak se v něm projevuje.

Tělo si můžeme představit jako trubici tvořenou třemi vrstvami: Ektoderm – vnější vrstva, budoucí kůže, nervový systém. Mezoderm – střední vrstvy, budoucí svaly, pojivové tkáně a cévy krevního řečiště. Entoderm – vnitřní vrstva, budoucí vnitřnosti. Z dialogu těchto tří typů tkání a jejich vzájemné součinnosti postupně vyvstane naše prožívání a duševní pochody i to, jakou podobu na sebe vezme náš život.

Způsob práce

Metoda Formative Embodiment (ztělesňující utváření) rozvíjí vizi konstitučních typů, které mají svůj počátek ve třech zárodečných vrstvách, z nichž se poté formují všechny tkáně a struktury fyzického těla. Uvidíme jaké souvislosti mají tělo, jeho stavba, temperament a způsob chování. Konstituční typ totiž určuje v životě člověka to, jakým způsobem prožívá život a jak se v něm projevuje.

Tělo si můžeme představit jako trubici tvořenou třemi vrstvami: Ektoderm – vnější vrstva, budoucí kůže, nervový systém. Mezoderm – střední vrstvy, budoucí svaly, pojivové tkáně a cévy krevního řečiště. Entoderm – vnitřní vrstva, budoucí vnitřnosti. Z dialogu těchto tří typů tkání a jejich vzájemné součinnosti postupně vyvstane naše prožívání a duševní pochody i to, jakou podobu na sebe vezme náš život.

Jim Feil o své životní cestě a metodě ztělesňujícího utváření

Obsah semináře

Seminář obsahuje přednášku, demonstrace a cvičení. Budeme zkoumat tělesné rytmy, vnitřní signalizační mechanismy těla, tělesné vzorce napětí, všechno to, co si naše tělo vytvořilo, abychom byli schopni zvládat životní překážky a chopit se příležitostí. Uvidíme také jak náš konstituční typ uspořádává touhu, činy a uvažování – tři způsoby, jimiž lze být ve vztahu s vlastním prožíváním. Pomocí Stanley Kelemanova pětifázového procesu poznáme, jaké způsoby a chování se u nás v průběhu života rozvinuly a přijdeme na to, jak rozvinout účinnější a uspokojivější přístup k důležitým situacím našeho života.

Poznatky nabyté během semináře mají hluboký dopad na osobní život každého jednotlivce, stejně jako široké uplatnění v terapeutické praxi.

Obsah semináře

Seminář obsahuje přednášku, demonstrace a cvičení. Budeme zkoumat tělesné rytmy, vnitřní signalizační mechanismy těla, tělesné vzorce napětí, všechno to, co si naše tělo vytvořilo, abychom byli schopni zvládat životní překážky a chopit se příležitostí. Uvidíme také jak náš konstituční typ uspořádává touhu, činy a uvažování – tři způsoby, jimiž lze být ve vztahu s vlastním prožíváním. Pomocí Stanley Kelemanova pětifázového procesu poznáme, jaké způsoby a chování se u nás v průběhu života rozvinuly a přijdeme na to, jak rozvinout účinnější a uspokojivější přístup k důležitým situacím našeho života.

Poznatky nabyté během semináře mají hluboký dopad na osobní život každého jednotlivce, stejně jako široké uplatnění v terapeutické praxi.

Jim Feil o své životní cestě a metodě ztělesňujícího utváření

Dr. Jim Feil, MA, DCDr.

Světově známý a vysoce uznávaný pro své úspěchy na poli verbálních a tělesně orientovaných terapií. Více než 45 let věnoval studiu, zkoumání a výuce energetických a somatických přístupů. Ve svém životě se mohl učit od pozoruhodných osobností. Během své praxe dosáhl mistrovských dovedností v oblastech formativní psychologie, pre a perinatální terapii, polaritní terapii a kraniosakrální biodynamice a významným dílem přispěl k jejich dalšímu vývoji. Je přímým žákem Dr. Randolpha Stonea a Stanleyho Kelemana. Na poli kraniosakrální biodynamiky pak spolupracoval také s Franklynem Sillsem.

Na základě svých zkušeností vyvinul vlastní teorii, kterou nazývá Formative Embodiment (ztělesňující utváření), která upoutala pozornost odborné veřejnosti a stále širších řad jeho žáků.

Ve své praxi dosahuje pozoruhodné výsledky v řešení organických, psychologických a vztahových problémů. Při práci s klienty je jeho specialitou použití formativní a somatické metodiky, zejména pak formativní psychologie. S úspěchem pomáhá svým klientům přetvářet sebe sama, aby mohli účinně a plně reagovat na výzvy, krize a příležitosti, s nimiž se v životě setkávají.

Čas a místo konání

pondělí 8. února, 17:30 – 21:30

online na platformě Zoom

Seminář bude pro účastníky po dobu 7 dní k dispozici pro zpětné shlédnutí.

Jazyk

anglicky s tlumočením do češtiny

Cena

Cena 1610 Kč + 339 Kč DPH za osobu (80 Euro při platbě v Eurech). Kurzovné se hradí předem na účet.

Rezervace

Po uhrazení kurzovného.

Doplňující informace včetně údajů pro připojení vám přijdou nejpozději den před začátkem emailem. Pokud byste zprávu neviděli, zkontrolujte si záložky promo akcí, spam a případně se nám ozvěte na 723 078 959.

Chci se zúčastnit