Mířit ke zdraví – biodynamický pohled

Bhadrena Tschumi a Kavi Alessandro Gemin

sobota 27. února 14:00 – 18:00

online seminář

Mířit ke zdraví – biodynamický pohled

Bhadrena Tschumi a Kavi Alessandro Gemin

sobota 27. února 14:00 – 18:00

online seminář

Online seminář s hlubokým poselstvím pro všechny, kdo jsou připraveni nahlédnout za hranice běžné představy o zdraví. Bhadrena Tschumi a Kavi Gemin – průkopníci na poli kraniosakrální biodynamiky a světově uznávaní učitelé přinášejí nové podněty k úvahám o základní schopnosti lidského organismu obnovovat sebe sama, odolávat a dynamicky se proměňovat, aby se udržel co nejlépe naživu.

Způsob práce

Seminář staví na principech kraniosakrální biodynamiky a rozvíjí poznatky a zkušenosti z dalších somatických terapií. Zabývá se provázaností těla a mysli a seznamuje nás s konkrétními způsoby, jak je možné navázat přímý kontakt se zdravím a čím jeho činnost podpořit.

Rozvíjet a kultivovat přímý osobní prožitek zdraví znamená přiklánět se k tomu, co je přirozené a otevřít se přírozenému světu. To se jeví jako obzvlášť důležité v dobách obtíží, kdy se celé lidstvo snaží vyrovnat s nepředvídanými změnami a nejistou budoucností.

Způsob práce

Seminář staví na principech kraniosakrální biodynamiky a rozvíjí poznatky a zkušenosti z dalších somatických terapií. Zabývá se provázaností těla a mysli a seznamuje nás s konkrétními způsoby, jak je možné navázat přímý kontakt se zdravím a čím jeho činnost podpořit.

Rozvíjet a kultivovat přímý osobní prožitek zdraví znamená přiklánět se k tomu, co je přirozené a otevřít se přírozenému světu. To se jeví jako obzvlášť důležité v dobách obtíží, kdy se celé lidstvo snaží vyrovnat s nepředvídanými změnami a nejistou budoucností.

Bhadrena a Kavi o kraniosakrální biodynamické terapii

Obsah semináře

Společně prozkoumáme otázku co je zdraví a jak se projevuje. Protože každý máme svůj vlastní vztah ke zdraví, vyvstanou před námi jeho různé definice. Součástí semináře je výklad stejně jako praktická cvičení.

Seminář je určen široké laické i odborné veřejnosti, jakož i studentům a praktikantům kraniosakrální terapie. Je poselstvím pro všechny, kdo v otázkách svého zdraví hledají alternativu. Kdo nechtějí zůstat v roli bezbranné oběti odevzdávající se pomoci zvenčí a bezvýhradně svěřující odpovědnost za své zdraví do rukou vnějších autorit.

Obsah semináře

Společně prozkoumáme otázku co je zdraví a jak se projevuje. Protože každý máme svůj vlastní vztah ke zdraví, vyvstanou před námi jeho různé definice. Součástí semináře je výklad stejně jako praktická cvičení.

Seminář je určen široké laické i odborné veřejnosti, jakož i studentům a praktikantům kraniosakrální terapie. Je poselstvím pro všechny, kdo v otázkách svého zdraví hledají alternativu. Kdo nechtějí zůstat v roli bezbranné oběti odevzdávající se pomoci zvenčí a bezvýhradně svěřující odpovědnost za své zdraví do rukou vnějších autorit.

Bhadrena a Kavi o kraniosakrální biodynamické terapii

Bhadrena Tschumi, MA, BCST, RCST®

Je zakladatelkou a ředitelkou ICSB, Mezinárodního institutu pro kraniosakrální balancing® ve Švýcarsku. V roce 1986 vyvinula unikátní a srozumitelný výcvikový program. Během 30ti let zkušeností na poli terapie a léčivých umění se její přístup ke kraniosacrální terapii organicky vyvíjel, prošel různými fázemi až nakonec dosáhl podoby současného tréninkového programu. Dnes vyučuje biodynamický přístup ke kraniosakrální terapii. Do profesionálního tréninku ICSB integruje nejnovější poznatky neurobiologie, embryologie, léčení traumatu, pre- a perinatální terapii a práci s esencí dle přístupu Diamond Logos.

Je členkou britské, švýcarské a italské Kraniosakrální asociace. Vyučuje v Evropě, v Japonsku, v Kanadě, v Austrálii a v Indii. Na své cestě předává dál svou vášeň pro Kraniosakrální Biodynamiku. Vytrénovala tisíce praktikantů a inspirovala svým přístupem mnoho jiných učitelů a kraniosakrálních škol.

Kavi Alessandro Gemin, Osteopath, BCST, RCST®

Vyučuje a praktikuje Kraniosakrální Balancing® od roku 1995, je učitelem a spoluředitelem ICSB, Mezinárodního institutu pro kraniosakrální balancing®. Dokončil doplňující vzdělání jako osteopat a člen Kanadské vysoké školy Osteopatie. Prošel výcvikem v trauma terapii s Peterem Levinem a je praktikantem a supervizorem Somatic Experiencing®. A je učitelem pro práci s esencí v systému Diamond Logos Teachings®. Praktikuje prenatální práci a práci s porodem, kterou studoval u Raye Castellina.

Člen švýcarské a italské Kraniosakrální asociace. Do svých výcviků kraniosakrální biodynamiky začleňuje své holistické porozumění tělu-mysli, učí o tomto tématu na mezinárodní půdě.

Čas a místo konání

sobota 27. února 14:00 – 18:00

online na platformě Zoom

Seminář bude pro účastníky po dobu 7 dní k dispozici pro zpětné shlédnutí.

Jazyk

anglicky s tlumočením do češtiny

Cena

Cena 1 760 Kč + 370 Kč DPH za osobu (88 Euro při platbě v Eurech). Kurzovné se hradí předem na účet.

Cena 1 260 Kč + 265 Kč DPH (resp. 64 EUR) při úhradě kurzovného do 23. února.

Rezervace

Po uhrazení kurzovného.

Doplňující informace včetně údajů pro připojení vám přijdou nejpozději den před začátkem emailem. Pokud byste zprávu neviděli, zkontrolujte si záložky promo akcí, spam a případně se nám ozvěte na 723 078 959.

Chci se zúčastnit