Jemné soukolí vyjadřování a sluchu – kraniosakrální biodynamika

Etienne Peirsman

27. – 30. dubna 2023

Jemné soukolí vyjadřování a sluchu

kraniosakrální biodynamika

Etienne Peirsman

27. – 30. dubna 2023

Obličejová část krania se vyvíjí jako neobyčejně jemné a křehké ústrojí, které slouží jako přímý kanál mezi vnějším a vnitřním světem organismu. Unikátní praktický seminář nám dovolí navázat přímý kontakt s neobyčejně citlivými strukturami v této oblasti, zbavit je napětí a zprůchodnit kanály, které ovládají vyjadřování i naslouchání. Etienne Peirsman věnuje tento seminář jemné a hluboké práci s čelistí, jazykem, strukturami krku a sluchového ústrojí. Tato práce vám pomůže osvobodit proud života mezi lidským organismem a prostředím v němž se nachází.

Brány projevu

Budeme se věnovat oblasti úst a krku kde je obrovská koncentrace smyslových buněk a nervových tkání, jemných struktur kostí i svalů. Tato oblast je na nejjemnější úrovni spojena s celým organismem a díky tomu má přímá práce v této oblasti obrovský dosah na všechny, třeba i zdánlivě vzdálené části těla. Osvojíte si jemné techniky, které vám dovolí působit přímo v hloubce této oblasti, uvolnit zde napětí, osvobodit zablokované části a otevřít cestu dechu, hlasovému projevu a vyjádření sebe sama.

V oblasti úst se budeme věnovat uvolnění svalů a šlach čelisti, rtů, tvrdého/měkkého patra. Pochopíme klíčovou roli jazyka v jehož napětím se může uzavřít celá cesta vedoucí ústy, čelistí a krkem. Podrobně se zaměříme na Temporomandibulární kloub, který mnohdy hromadí fyzické i psychické napětí. Osvojíme si techniky které znovu pomohou vyvážit tuto oblast a často pomohou zbavit se blokací krku, páteře a zad. Naučíte se, jak napravit dysfunkce, které vznikají při zubních intervencích, jako jsou rovnátka, implantáty a úrazy.

Brány projevu

Budeme se věnovat oblasti úst a krku kde je obrovská koncentrace smyslových buněk a nervových tkání, jemných struktur kostí i svalů. Tato oblast je na nejjemnější úrovni spojena s celým organismem a díky tomu má přímá práce v této oblasti obrovský dosah na všechny, třeba i zdánlivě vzdálené části těla. Osvojíte si jemné techniky, které vám dovolí působit přímo v hloubce této oblasti, uvolnit zde napětí, osvobodit zablokované části a otevřít cestu dechu, hlasovému projevu a vyjádření sebe sama.

V oblasti úst se budeme věnovat uvolnění svalů a šlach čelisti, rtů, tvrdého/měkkého patra. Pochopíme klíčovou roli jazyka v jehož napětím se může uzavřít celá cesta vedoucí ústy, čelistí a krkem. Podrobně se zaměříme na Temporomandibulární kloub, který mnohdy hromadí fyzické i psychické napětí. Osvojíme si techniky které znovu pomohou vyvážit tuto oblast a často pomohou zbavit se blokací krku, páteře a zad. Naučíte se, jak napravit dysfunkce, které vznikají při zubních intervencích, jako jsou rovnátka, implantáty a úrazy.

Etienne Peirsman o vývoji své práce, o své práci s dětmi, početí, buněčné inteligenci, buněčných vzpomínkách a jasnosti, kterou při praxi poskytují

Brány vnímání

Ve sluchovém ústrojí rozpoznáme neobyčejně specializovaný systém, který zachycuje změny vzdušných vln. Díky barvitému výkladu geneze sluchu budeme moci docenit význam tohoto smyslu pro udržování zdraví v organismu. Uvědomíme si, jak důležité je vědomě naslouchat, aby signály z vnitřního i vnějšího světa stimulovaly organismus udržovat sám sebe v rovnováze. Pochopíme jak sluch prostřednictvím thalamu a dalších mozkových center upravuje vnitřní prostředí organismu, rozlišíme zvuky alarmující a uklidňující a jejich moc nad zdravím uvnitř organismu. Získáme anatomický přehled sluchových a rovnovážných systémů uvnitř spánkových kostí abychom mohli tento systém přímo oslovit.

Praktická dílna, která zjemní vaše vnímání při práci s jemnými strukturami a během praktických cvičení na stolech podpoří klíčovou oblast vyjadřování i naslouchání.

Brány vnímání

Ve sluchovém ústrojí rozpoznáme neobyčejně specializovaný systém, který zachycuje změny vzdušných vln. Díky barvitému výkladu geneze sluchu budeme moci docenit význam tohoto smyslu pro udržování zdraví v organismu. Uvědomíme si, jak důležité je vědomě naslouchat, aby signály z vnitřního i vnějšího světa stimulovaly organismus udržovat sám sebe v rovnováze. Pochopíme jak sluch prostřednictvím thalamu a dalších mozkových center upravuje vnitřní prostředí organismu, rozlišíme zvuky alarmující a uklidňující a jejich moc nad zdravím uvnitř organismu. Získáme anatomický přehled sluchových a rovnovážných systémů uvnitř spánkových kostí abychom mohli tento systém přímo oslovit.

Praktická dílna, která zjemní vaše vnímání při práci s jemnými strukturami a během praktických cvičení na stolech podpoří klíčovou oblast vyjadřování i naslouchání.

Etienne Peirsman o vývoji své práce, o své práci s dětmi, početí, buněčné inteligenci, buněčných vzpomínkách a jasnosti, kterou při praxi poskytují

Etienne Peirsman

Působivá charismatická osobnost s vyjímečným vlivem na vývoj kraniosakrálního přístupu k životu a obrovským množstvím studentů a následovníků. Jeho práce prošla úchvatným vývojem od mistrovství v biomechanickém přístupu až k biodynamice v nejčistější formě. Specialitou jeho přístupu je projevení srdce, vyjádření long tidu a jejich propojení s meditativními stavy a stavy osvícení. Prohlásil: “Vynechte slovo terapie. To nepatří k tomu kým a čím jsme. Přiznejte si, jste dokonalí a vaše srdce je dokonalé.”

Původně profesor biologie, který působil v oblasti emočních výcviků, primárního léčení a meditace. “Kraniosakrálno” začal vyučovat v roce 1991, založil několik kraniosakrálních institucí v Belgii a Nizozemí, mezi nimi Peirsmanovu CS akademii a Profesionální sdružení kraniosakrálních praktikantů v němž má dodnes otcovské postavení. “Kraniosakrálno” pak také téměř 10 let vyučoval v USA v Akademii léčivých umění v Novém Mexiku.

Etienna proslavila i jeho okouzlující práce s miminky a kniha Kraniosakrální terapie pro miminka a malé děti (North Atlantic Books, 2006), která byla v roce 2015 vydána i v českém jazyce.

Čas a místo konání

27. – 30. dubna 2023

Trojická 10, Praha 2, poblíž Palackého náměstí a náměstí Pod Emauzy

Jazyk

anglicky s tlumočením do češtiny

Cena

Cena 15 700 Kč + 3 297 Kč DPH pokud bude záloha 6 997 Kč uhrazena do 13. dubna 2023. Bude-li záloha uhrazena po tomto datu, cena je 17 700 Kč + 3 717 Kč DPH.

Cena při platbě v Eurech je 686 EUR + 144 EUR DPH pokud bude záloha 230 EUR uhrazena do 13. dubna 2023. Bude-li záloha uhrazena po tomto datu, cena je 770 EUR + 162 EUR DPH. Při platbě v Eurech je třeba pozorně číst platební údaje a poslat zálohu na Eurový účet.

Rezervace

Po uhrazení závazné zálohy 6 997 Kč, při platbě v Eurech po úhradě 230 EUR.

Chci se zúčastnit