Krok ze stínu – zvládání stresu a traumatu

Jim Feil

21. – 23. ledna 2022

Krok ze stínu

zvládání stresu
a traumatu

Jim Feil

21. – 23. ledna 2022

Třídenní intenzivní praktický seminář věnovaný zmírnění účinků traumatických zážitků na náš život. Jim Feil, zakladatel metody Formative Embodiment (Ztělesňujícího utváření) představí soubor nástrojů pro zvládaní stresujících či traumatických událostí. Takových, které v nás přetrvávají a měly dlouhá léta moc nad naším prožíváním, nad formováním naší bytosti a nad naší schopností užívat si života v plné míře.

Způsob práce

Metoda Formative Embodiment pracuje s mnoha fyziologickými procesy, které nám umožňují procházet stresem a traumatem. Pomáhá získávat zpět svou sílu a zdraví. Pomáhá růst díky prožitému stresu či traumatu.

Formative Embodiment pečlivě zkoumá změny v chování, které trauma vyvolalo. Učí rozeznávat traumatické otisky v jemné řeči těla a dokáže s nimi citlivě pracovat, díky pochopení rozdílného způsobu prožívání, jímž se lidé s různou tělesnou konstitucí liší. Navíc má ještě jeden mocný nástroj: skvěle propracované postupy, jak pomoci znovu oživit touhy, cíle a životní směřování, které přerušila těžká a vše přehlušující zkušenost.

Využívá přirozenou tendenci těla – jeho stálé odhodlání „se napravovat“, jeho instinkty, které jej udržují v rovnováze, podobně jako když zakopnete. Formative Embodiment evokuje – vyvolává tyto instinkty napravování po stresujících či traumatických zkušenostech. Staví na nich, aby pomohly znovu nastartovat motivující budoucnost.

Způsob práce

Metoda Formative Embodiment pracuje s mnoha fyziologickými procesy, které nám umožňují procházet stresem a traumatem. Pomáhá získávat zpět svou sílu a zdraví. Pomáhá růst díky prožitému stresu či traumatu.

Formative Embodiment pečlivě zkoumá změny v chování, které trauma vyvolalo. Učí rozeznávat traumatické otisky v jemné řeči těla a dokáže s nimi citlivě pracovat, díky pochopení rozdílného způsobu prožívání, jímž se lidé s různou tělesnou konstitucí liší. Navíc má ještě jeden mocný nástroj: skvěle propracované postupy, jak pomoci znovu oživit touhy, cíle a životní směřování, které přerušila těžká a vše přehlušující zkušenost.

Využívá přirozenou tendenci těla – jeho stálé odhodlání „se napravovat“, jeho instinkty, které jej udržují v rovnováze, podobně jako když zakopnete. Formative Embodiment evokuje – vyvolává tyto instinkty napravování po stresujících či traumatických zkušenostech. Staví na nich, aby pomohly znovu nastartovat motivující budoucnost.

O metodě

Metoda Formative Embodiment (ztělesňující utváření) rozvíjí vizi konstitučních typů, které mají svůj počátek ve třech zárodečných vrstvách, z nichž se poté formují všechny tkáně a struktury fyzického těla. Ektoderm – vnější vrstva, budoucí kůže, nervový systém. Mezoderm – střední vrstvy, budoucí svaly, pojivové tkáně a cévy krevního řečiště. Entoderm – vnitřní vrstva, budoucí vnitřnosti. Z dialogu těchto tří typů tkání a jejich vzájemné součinnosti postupně vyvstane naše prožívání a duševní pochody i to, jakou podobu na sebe vezme náš život.

Uvidíme jaké souvislosti mají tělo, jeho stavba, temperament a způsob chování. Konstituční typ totiž určuje v životě člověka to, jakým způsobem prožívá život a jak se v něm projevuje. Terapeut rozvíjí detailní všímavost k tělesným projevům. Rozpoznává významná gesta, jenž odhalují skutečné vnitřní pochody a využívá je jako bránu pro komunikaci s klientovým nitrem a pomáhá mu dotknout se míst jeho osobnosti k nimž nemá přístup a otevřít je proměnám.

O metodě

Metoda Formative Embodiment (ztělesňující utváření) rozvíjí vizi konstitučních typů, které mají svůj počátek ve třech zárodečných vrstvách, z nichž se poté formují všechny tkáně a struktury fyzického těla. Ektoderm – vnější vrstva, budoucí kůže, nervový systém. Mezoderm – střední vrstvy, budoucí svaly, pojivové tkáně a cévy krevního řečiště. Entoderm – vnitřní vrstva, budoucí vnitřnosti. Z dialogu těchto tří typů tkání a jejich vzájemné součinnosti postupně vyvstane naše prožívání a duševní pochody i to, jakou podobu na sebe vezme náš život.

Uvidíme jaké souvislosti mají tělo, jeho stavba, temperament a způsob chování. Konstituční typ totiž určuje v životě člověka to, jakým způsobem prožívá život a jak se v něm projevuje. Terapeut rozvíjí detailní všímavost k tělesným projevům. Rozpoznává významná gesta, jenž odhalují skutečné vnitřní pochody a využívá je jako bránu pro komunikaci s klientovým nitrem a pomáhá mu dotknout se míst jeho osobnosti k nimž nemá přístup a otevřít je proměnám.

Jim Feil o své životní cestě a metodě ztělesňujícího utváření

Obsah semináře

  • Výběr často používaných přístupů ke stresu a traumatu a dovednosti potřebné k jejich kompetentní aplikaci. Jak lze podpořit regulaci autonomního nervového systému obnovením pocitu bezpečí, přestavbou zničených obran, rekonstrukcí hranic, které byly porušeny, a revitalizovat důvěru v život samotný.
  • Formativní pohled jako samostatný postup pro práci s traumatem, nebo jako obohacení jiných přístupů k léčení traumatu.
  • Jednoduchá metoda podpoření procesu ztělesňování s cílem reorganizace obranné traumatické reakce (včetně disociativní reakce).
  • Protokol pro využití svalových mikropohybů ke stabilizaci chování a snižování traumatického vzrušení a aktivace.
  • Porozumění konstituční typologii a somatypům jako účinný zdroj pro řešení životních výzev.

Obsah semináře

  • Výběr často používaných přístupů ke stresu a traumatu a dovednosti potřebné k jejich kompetentní aplikaci. Jak lze podpořit regulaci autonomního nervového systému obnovením pocitu bezpečí, přestavbou zničených obran, rekonstrukcí hranic, které byly porušeny, a revitalizovat důvěru v život samotný.
  • Formativní pohled jako samostatný postup pro práci s traumatem, nebo jako obohacení jiných přístupů k léčení traumatu.
  • Jednoduchá metoda podpoření procesu ztělesňování s cílem reorganizace obranné traumatické reakce (včetně disociativní reakce).
  • Protokol pro využití svalových mikropohybů ke stabilizaci chování a snižování traumatického vzrušení a aktivace.
  • Porozumění konstituční typologii a somatypům jako účinný zdroj pro řešení životních výzev.

Jim Feil o své životní cestě a metodě ztělesňujícího utváření

Dr. Jim Feil, MA, DCDr.

Světově známý a vysoce uznávaný pro své úspěchy na poli verbálních a tělesně orientovaných terapií. Více než 45 let věnoval studiu, zkoumání a výuce energetických a somatických přístupů. Ve svém životě se mohl učit od pozoruhodných osobností. Během své praxe dosáhl mistrovských dovedností v oblastech formativní psychologie, pre a perinatální terapii, polaritní terapii a kraniosakrální biodynamice a významným dílem přispěl k jejich dalšímu vývoji. Je přímým žákem Dr. Randolpha Stonea a Stanleyho Kelemana. Na poli kraniosakrální biodynamiky pak spolupracoval také s Franklynem Sillsem.

Na základě svých zkušeností vyvinul vlastní teorii, kterou nazývá Formative Embodiment (ztělesňující utváření), která upoutala pozornost odborné veřejnosti a stále širších řad jeho žáků.

Ve své praxi dosahuje pozoruhodné výsledky v řešení organických, psychologických a vztahových problémů. Při práci s klienty je jeho specialitou použití formativní a somatické metodiky, zejména pak formativní psychologie. S úspěchem pomáhá svým klientům přetvářet sebe sama, aby mohli účinně a plně reagovat na výzvy, krize a příležitosti, s nimiž se v životě setkávají.

Čas a místo konání

21. – 23. ledna 2022

pátek – neděle

Trojická 10, Praha 2, poblíž Palackého náměstí a náměstí Pod Emauzy

Jazyk

anglicky s tlumočením do češtiny

Cena

Cena 12 500 Kč + 2 625 Kč DPH. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 4 705 Kč.

Cena 10 500 Kč + 2 205 Kč DPH při uhrazení zálohy do 3. října.

Rezervace

Po uhrazení závazné zálohy 4 705 Kč

Chci se zúčastnit