Kraniosakrální biodynamická terapie pro miminka

Bhadrena C. Tschumi

12. – 15. ledna 2020

Kraniosakrální biodynamická terapie pro miminka

Bhadrena C. Tschumi

12. – 15. ledna 2020

Biodynamická spolupráce s novorozenci, kojenci a batolaty a jejich rodinami. Pokročilý výcvik pořádáme ve spolupráci s International Institute for Craniosacral Balancing® ICSB. Bhadrena C. Tschumi vede kurzy pro práci s miminky už 35 let a za tu dobu iniciovala mnoho změn v přístupu k nim. Je průkopnicí na poli kraniosakrální biodynamiky a v práci s obdobím začátků života.

Metodika

Důležitá přechodová období na začátku života je třeba provázet a podporovat s láskyplným vědomím, laskavě a s plnou přítomností.

Biodynamická ošetření posilují životní síly, které tvoří a orientují mladé tělo. Regulují a obnovují funkce a pomáhají znovu orientovat struktury na jejich původní plán. Kraniosakrální biodynamické léčení podporuje integraci zkušeností, ke kterým došlo během těhotenství a porodu.

Zásady biodynamiky, prenatální a perinatální terapie umožňují praktikantovi pracovat systemicky. Posilovat spojení s těmi kdo věnují dítěti svou péčí: s rodiči nebo těmi, kdo zaujali jejich postavení. Ti se spoluúčastní procesu a rovněž z ošetření těží.

Metodika

Důležitá přechodová období na začátku života je třeba provázet a podporovat s láskyplným vědomím, laskavě a s plnou přítomností.

Biodynamická ošetření posilují životní síly, které tvoří a orientují mladé tělo. Regulují a obnovují funkce a pomáhají znovu orientovat struktury na jejich původní plán. Kraniosakrální biodynamické léčení podporuje integraci zkušeností, ke kterým došlo během těhotenství a porodu.

Zásady biodynamiky, prenatální a perinatální terapie umožňují praktikantovi pracovat systemicky. Posilovat spojení s těmi kdo věnují dítěti svou péčí: s rodiči nebo těmi, kdo zaujali jejich postavení. Ti se spoluúčastní procesu a rovněž z ošetření těží.

Součástí kurzu jsou i ukázky práce s malými a jejich pečovateli. Bhadrena s nimi bude pracovat zatímco účastníci budou sledovat a doprovázet sezení z povzdálí a budou se učit prostřednictvím přímého naladění a synchronicity.

Obsah kurzu

Každý kurz je jedinečný, jelikož každé biodynamické sezení je vedeno vrozeným plánem léčení a ten tak bude řídit a formovat i posloupnost kurzu. Každý kurz je neopakovatelný, protože i rodiče a děti mají individuální požadavky a potřeby, které určují způsoby ošetření. My se pak můžeme učit z toho, co přinesou.

Obsah, lehce proměnlivý, obvykle sestává z následujících částí:

 • Příprava na porod a podpora při porodu
 • Porodní procesy
 • Přirozené fáze porodu
 • Různé stádia porodu a jejich specifická porodní dynamika
 • Účinky na tělo a lebku
 • Zásahy a komplikace
 • Následky komplikací, zásahů a léků
 • Zásady a systemické principy biodynamického sezení s miminkem
 • Primární dýchání jako řídící princip
 • Následování tidu
 • Vrozený plán léčení u miminek
 • Interaktivní cvičení a praxe mezi účastníky
 • Videa a prezentace
 • Rozbor předvedených sezení
 • Příprava na porod a podpora při porodu
 • Porodní procesy
 • Přirozené fáze porodu
 • Různé stádia porodu a jejich specifická porodní dynamika
 • Účinky na tělo a lebku
 • Zásahy a komplikace
 • Následky komplikací, zásahů a léků
 • Zásady a systemické principy biodynamického sezení s miminkem
 • Primární dýchání jako řídící princip
 • Následování tidu
 • Vrozený plán léčení u miminek
 • Interaktivní cvičení a praxe mezi účastníky
 • Videa a prezentace
 • Rozbor předvedených sezení
 • Příprava na porod a podpora při porodu
 • Porodní procesy
 • Přirozené fáze porodu
 • Různé stádia porodu a jejich specifická porodní dynamika
 • Účinky na tělo a lebku
 • Zásahy a komplikace
 • Následky komplikací, zásahů a léků
 • Zásady a systemické principy biodynamického sezení s miminkem
 • Primární dýchání jako řídící princip
 • Následování tidu
 • Vrozený plán léčení u miminek
 • Interaktivní cvičení a praxe mezi účastníky
 • Videa a prezentace
 • Rozbor předvedených sezení

Cíle učení

studenti po absolvování:

 • udržují a rozvíjejí své terapeutické dovednosti v kraniosakrální terapii
 • rozpoznávají porodní vzorce a podporují jejich rozpuštění
 • prostřednictvím přítomnosti a naladění doprovázejí systemický přístup
 • prostřednictvím přímé spoluúčasti a spolupráce integrují živé principy a nové přístupy k léčbě
 • prohlubují neutrál, soucit, respekt a kontakt, sami na sobě pociťují účinky
 • využívají primární dech a tide jako řídící princip
 • následují vrozený plán léčení a v praxi jej využívají
 • získávají dovednosti pro podporu, posílení a vůbec zlepšení pohody miminek
 • podporují a povzbuzují kontakt v jednotě matky/pečovatele a miminka
 • respektují hranice této jednoty
 • doprovázejí a umožňují schopnost seberegulace
 • spolupracují s vrozeným zdravím a posilují celistvost dítěte
 • kreativně přenášejí principy na jiné individuální situace
 • udržují a rozvíjejí své terapeutické dovednosti v kraniosakrální terapii
 • získávají dovednosti pro podporu, posílení a vůbec zlepšení pohody miminek
 • prostřednictvím přítomnosti a naladění doprovázejí systemický přístup
 • prostřednictvím přímé spoluúčasti a spolupráce integrují živé principy a nové přístupy k léčbě
 • prohlubují neutrál, soucit, respekt a kontakt, sami na sobě pociťují účinky
 • využívají primární dech a tide jako řídící princip
 • následují vrozený plán léčení a v praxi jej využívají
 • rozpoznávají porodní vzorce a podporují jejich rozpuštění
 • podporují a povzbuzují kontakt v jednotě matky/pečovatele a miminka
 • respektují hranice této jednoty
 • doprovázejí a umožňují schopnost seberegulace
 • spolupracují s vrozeným zdravím a posilují celistvost dítěte
 • kreativně přenášejí principy na jiné individuální situace
 • udržují a rozvíjejí své terapeutické dovednosti v kraniosakrální terapii
 • získávají dovednosti pro podporu, posílení a vůbec zlepšení pohody miminek
 • prostřednictvím přítomnosti a naladění doprovázejí systemický přístup
 • prostřednictvím přímé spoluúčasti a spolupráce integrují živé principy a nové přístupy k léčbě
 • prohlubují neutrál, soucit, respekt a kontakt, sami na sobě pociťují účinky
 • využívají primární dech a tide jako řídící princip
 • následují vrozený plán léčení a v praxi jej využívají
 • rozpoznávají porodní vzorce a podporují jejich rozpuštění
 • podporují a povzbuzují kontakt v jednotě matky/pečovatele a miminka
 • respektují hranice této jednoty
 • doprovázejí a umožňují schopnost seberegulace
 • spolupracují s vrozeným zdravím a posilují celistvost dítěte
 • kreativně přenášejí principy na jiné individuální situace

Kurz je určen kraniosakrálním terapeutům s dobrou znalostí biodynamiky a praxí. Po předchozí dohodě je otevřen také studentům v posledním ročníku studia.

Bhadrena C. Tschumi, MA, BCST, RCST®

Je průkopnicí na poli kraniosakrální biodynamiky a v hlubokých souvislostech se zabývá obdobím začátků života. Vede kurzy pro práci s miminky už 35let a za tu dobu podnítila mnoho změn v přístupu k nim. Inspiruje ji nejnovější vývoj a výzkum v interpersonální neurobiologii, s celým tím komplikovaným vývojem mozku prostřednictvím lidského kontaktu, vazby a připoutání.

Téma craniosacrální biodynamické péče pro miminka vyučuje mezinárodně a s obrovským ohlasem. Jejím největším přáním je, aby kraniosakrální biodynamické vyhodnocení a léčení bylo dostupné všem novorozencům, a mohlo hned na začátku života podpořit jejich start, růst a vývoj.

Bhadrena původně studovala pedagogiku a psychologii, a krátce působila jako učitelka. V sedmdesátých letech prošla kontinuálním výcvikem v různých terapíích a stala se tělesně orientovaným terapeutem. Pracovala v Esalen Institutu v USA, v Trager Institutu v Kalifornii a v Upledger Institutu na Floridě. Zde ji také Dr. Richard McDonald, DO uvedl do oblasti práce s miminky na své klinice pro novorozence v Palm Beach Gardens.

Čas a místo konání

12. – 15. ledna 2020

Trojická 10, Praha 2, poblíž Palackého náměstí a náměstí Pod Emauzy

Jazyk

anglicky s tlumočením do češtiny

Cena

Cena je 16 500 Kč + 3 465 Kč DPH (resp. 665 Eur + 140 Eur DPH)

Sleva 1 200 Kč pro členy Akademie Kraniosakrální Biodynamiky. Více zde.

Rezervace

Po uhrazení závazné zálohy 7 465 Kč

Chci se zúčastnit