V náruči zdraví na sklonku života

kraniosakrální biodynamika

Bhadrena C. Tschumi a Kavi Alessandro Gemin

29. května – 1. června 2022

Seminář předává pokročilé terapeutické nástroje, učí nové postupy a objasňuje nečekané souvislosti, postupně rozšiřuje kompetence praktikantů a vede k prozření v souvislostech kraniosakrální práce v oblasti náročných zdravotních stavů a konce života.

Obsah semináře

Vrcholný z trojice pokročilých seminářů postgraduálního výcvikového programu Stillness in Motion zkoumá biodynamické principy na konci života, kde vše postupně umlká a přechází ke smrti. Probereme, jak kraniosakrální biodynamika může prospět jednotlivcům i jejich okolí v posledních fázích života, při smrtelné nemoci a během umírání.

Biodynamický praktikant hledá zdraví i ve chvílích bolesti a utrpení. I když naděje ustupuje vědomí konce, v naší praxi jsme vyzýváni udržet orientaci na zdraví a vrozenou inteligenci těla. Biodynamika vychází z přírodních zákonitostí a spolupracuje s nimi. Podporuje v celku harmonii, která umožňuje vrozenému zdraví řídit funkce těla, byť je to k jeho konci.

Lze dosáhnout toho, aby člověk nacházel svůj konec v harmonii, mírumilovný a krásný, namísto na kusy a v utrpení. Může si uvědomit stav harmonie a plného spojení se zdravím, i když se jeho tělo ubírá směrem ke smrti. V takových situacích biodynamika skutečně vyniká. Praktikant používá ruce, aby se spojil s vrozeným zdravím a obnovil celistvost člověka. Když přecházíme k celistvosti, uzdravujeme se.

Pro účast je třeba vlastní praktická předchozí zkušenost s kraniosakrální biodynamickou terapií v pozici terapeuta.

Obsah semináře

Vrcholný z trojice pokročilých seminářů postgraduálního výcvikového programu Stillness in Motion zkoumá biodynamické principy na konci života, kde vše postupně umlká a přechází ke smrti. Probereme, jak kraniosakrální biodynamika může prospět jednotlivcům i jejich okolí v posledních fázích života, při smrtelné nemoci a během umírání.

Biodynamický praktikant hledá zdraví i ve chvílích bolesti a utrpení. I když naděje ustupuje vědomí konce, v naší praxi jsme vyzýváni udržet orientaci na zdraví a vrozenou inteligenci těla. Biodynamika vychází z přírodních zákonitostí a spolupracuje s nimi. Podporuje v celku harmonii, která umožňuje vrozenému zdraví řídit funkce těla, byť je to k jeho konci.

Lze dosáhnout toho, že člověk nacházel svůj konec v harmonii, mírumilovný a krásný, namísto na kusy a v utrpení. Může si uvědomit stav harmonie a plného spojení se zdravím, i když se jeho tělo ubírá směrem ke smrti. V takových situacích biodynamika skutečně vyniká. Praktikant používá ruce, aby se spojil s vrozeným zdravím a obnovil celistvost člověka. Když přecházíme k celistvosti, uzdravujeme se.

Pro účast je třeba vlastní praktická předchozí zkušenost s kraniosakrální biodynamickou terapií v pozici terapeuta.

 

Co se naučíte

■  jak posilovat vnitřní stav praktikanta v náročných podmínkách
■  práci s pocity a emočními stavy, které se objevují
■  možnosti, jak být s tím, kdo umírá
■  jak získat přístup k silám zdraví za nejtěžších okolností
■  porozumění specifickým problémům spojeným se stářím
■  schopnost navázat blízké spojení s těmi, kdo zůstávají
■  schopnost podporovat jeden z nejdůležitějších přechodů člověka
■  nové terapeutické nástroje budované na vašich dosavadních znalostech a zkušenostech

Biodynamika je založená na rozpoznání sil života, vyjádřených ve hmotném těle. Zde jsme konfrontováni s nestálostí těla. Setkáváme se s největšími výzvami života, jako jsou degenerativní nebo smrtelné nemoci, senilita, stáří nebo nevyhnutelný přechod ke smrti. Přesto i zde může člověk dosáhnout uzdravení. Spojení se se stále přítomným zdravím nám umožňuje zažít stavy klidu a bdělosti, které nás spojují s božskými silami. Připomínají, že každý jednotlivec je mnohem více, než pouhé tělo.

Bhadrena Tschumi, MA, BCST, RCST®

Je zakladatelkou a ředitelkou ICSB, Mezinárodního institutu pro kraniosakrální balancing® ve Švýcarsku. V roce 1986 vyvinula unikátní a srozumitelný výcvikový program. Během 30ti let zkušeností na poli terapie a léčivých umění se její přístup ke kraniosacrální terapii organicky vyvíjel, prošel různými fázemi až nakonec dosáhl podoby současného tréninkového programu. Dnes vyučuje biodynamický přístup ke kraniosakrální terapii. Do profesionálního tréninku ICSB integruje nejnovější poznatky neurobiologie, embryologie, léčení traumatu, pre- a perinatální terapii a práci s esencí dle přístupu Diamond Logos.

Je členkou britské, švýcarské a italské Kraniosakrální asociace. Vyučuje v Evropě, v Japonsku, v Kanadě, v Austrálii a v Indii. Na své cestě předává dál svou vášeň pro Kraniosakrální Biodynamiku. Vytrénovala tisíce praktikantů a inspirovala svým přístupem mnoho jiných učitelů a kraniosakrálních škol.

Kavi Alessandro Gemin, Osteopath, BCST, RCST®

Vyučuje a praktikuje Kraniosakrální Balancing® od roku 1995, je učitelem a spoluředitelem ICSB, Mezinárodního institutu pro kraniosakrální balancing®. Dokončil doplňující vzdělání jako osteopat a člen Kanadské vysoké školy Osteopatie. Prošel výcvikem v trauma terapii s Peterem Levinem a je praktikantem a supervizorem Somatic Experiencing®. A je učitelem pro práci s esencí v systému Diamond Logos Teachings®. Praktikuje prenatální práci a práci s porodem, kterou studoval u Raye Castellina.

Člen švýcarské a italské Kraniosakrální asociace. Do svých výcviků kraniosakrální biodynamiky začleňuje své holistické porozumění tělu-mysli, učí o tomto tématu na mezinárodní půdě.

Čas a místo konání

29. května – 1. června 2022

Trojická 10, Praha 2, poblíž Palackého náměstí a náměstí Pod Emauzy

Jazyk

anglicky s tlumočením do češtiny

Cena

Cena druhého semináře 16 500 Kč + 3 465 Kč DPH (resp. 688 Eur + 144 Eur DPH).

Snížená cena semináře 14 500 Kč + 3 045 Kč DPH (resp. 604 Eur + 127 Eur DPH) při úhradě zálohy 6 545 Kč (resp. 231 Eur) do 16. května 2022.

Seminář probíhá v rámci výcvikového cyklu Stillness in Motion, lze ho však také absolvovat samostatně.

Rezervace

Po uhrazení závazné zálohy 6 545 Kč (resp. 231 Eur)

Chci se zúčastnit